Złoto, a dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Kruszce lokacyjne

Jak kruszec pomaga zmniejszyć ryzyko inwestycyjne?

Inwestorzy chętnie poszukują możliwości zabezpieczenia przed stratami swoich portfeli inwestycyjnych, niezależnie od tego, czy ich wartość jest bardzo duża, czy też stosunkowo niewielka. Realne poczucie ochrony kapitału gwarantuje dywersyfikacja. Polega ona na uwzględnieniu w portfelu inwestycyjnym nowych klas aktywów, w tym między innymi kruszców. Obecnie inwestowanie w złoto i srebro to pewna inwestycja w niepewnych czasach. Szczegóły przedstawiamy w dalszych częściach artykułu!

Czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to nic innego, jak sposób na ochronę kapitału poprzez inwestowanie w  nowe klasy aktywów. Portfel zbudowany z ich kilku rodzajów ogranicza ryzyko, gwarantując większą szansę na realny zysk/zwrot z poniesionej inwestycji. Dotyczy to nie tylko zgromadzonego kapitału o bardzo dużej wartości, ale także zasobów, którymi dysponować mogą osoby mniej zamożne. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest polecana zatem każdemu – oprócz inwestowania w nieruchomość, papiery wartościowe czy biżuterię, warto również postawić na złoto, które obecnie dostępne jest nie tylko dla najzamożniejszych. Ceny kruszców lokacyjnych rozpoczynają się od kilkuset złotych, a więc posiadaczem szczerozłotej sztabki czy monety bulionowej może zostać nawet Polak z przeciętnymi zarobkami i niewielkimi oszczędnościami!

Portfele trzyskładnikowy Sharpe’a

W literaturze przedmiotu, a także wśród doradców finansowych popularny jest wskaźnik Sharpe’a, który w uogólnieniu służy do określenia ryzyka podejmowanego przy dokonywaniu danej inwestycji. Według niego inwestycja jest dobra, gdy nie towarzyszy jej wysoki poziom dodatkowego ryzyka. Taką gwarancję uzyskać można dzięki portfelowi trzyskładnikowemu z udziałem złota!

Kruszce lokacyjne a niskie ryzyko inwestycyjne

Każda inwestycja niesie za sobą ryzyko straty. Podkreślić jednak należy, że na rynku dostępne są produkty inwestycyjne o dużym stopniu ryzyka oraz tym niewielkim. Do drugiej grupy zaliczane jest złoto lokacyjne, a także pozostałe kruszce: srebro, pallad i platyna. Szczerozłote sztabki czy też monety bulionowe od lat wyróżniają się stabilną wartością, która stale rośnie. Ponadto rynkowe ceny złota zbliżają się do historycznego rekordu, a ekonomiści zgodnie zwracają uwagę na fakt, iż wartość kruszców odporna jest na zawirowania gospodarcze. W niepewnych czasach inwestowanie w złoto okazuje się pewne. W okresach ekonomicznej stabilności inwestorzy nie muszą również wykonywać inwestycyjnych ruchów – złoto przez lata może budować portfel, dobrze chroniąc kapitał. Bez trudu można je też zbyć w akredytowanych skupach złota – np. w Mennicy Skarbowej – po rynkowych cenach, otrzymując szybką gotówkę.

5 cech złota jako aktywa finansowego

  1. Złoto jest postrzegane jako doskonałe zabezpieczenie przed inflacją. Należy podkreślić, że kruszce posiadają zdolność utrzymywania wartości podczas kryzysów finansowych! Ponadto ceny złota zwykle rosną w okresach spadku siły nabywczej dolara.
  2. Duże znaczenie złota przy zabezpieczaniu kapitału zaobserwowano m.in. na rynku akcji w Chinach podczas globalnego kryzysu gospodarczego. Kruszec pełnił funkcję „bezpiecznego portu”.
  3. Ekonomiści wskazują, że złoto stanowi ważny komponent dywersyfikacji portfela inwestycyjnego m.in. w czasach politycznej destabilizacji. Inwestowanie w złoto rekomendowane jest także w okresach słabości dolara amerykańskiego czy spadków na rynkach akcji.
  4. Portfele inwestycyjnego zawierające złoto, srebro i platynę charakteryzują się znacząco wyższą stopą zwrotu.
  5. Wartość historyczna złotego surowca została zachowana na przestrzeni czasu. Dzięki temu jest to inwestycja długoterminowa, niewymagająca pielęgnowania czy posiadania eksperckiej wiedzy.

Dlaczego warto zadbać o dywersyfikację swojego portfela?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego służy minimalizacji ryzyka utraty całego kapitału. Pieniądze postawione na jedną inwestycję mogą zostać utracone w przypadku, kiedy będzie ona chybiona. Podzielenie oszczędności na kilka części, czyli inwestowanie w różne aktywa, w tym w kruszce lokacyjne, zapewnia większą ochronę kapitału – straty z jednej inwestycji mogą być rekompensowane zyskami z innych! W zdywersyfikowanym portfelu mogą zatem znaleźć się akcje, obligacje skarbowe i inwestycje alternatywne, takie jak nieruchomości lub towary luksusowe. Inwestorzy ceniący stabilność powinni zwrócić również uwagę na produkty lokacyjne z Mennicy Skarbowej, w której ofercie sprzedaży detalicznej znajdują się: złote i srebrne sztabki złota, złote i srebrne monety bulionowe, bezbarwne diamenty, numizmaty kolekcjonerskie, a także wyroby z platyny i palladu.

Źródła

  • Katarzyna M., Złoto jako składnik portfela inwestycyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 374 · 2018.
  • Davidson S., Faff R., Hillier D. (2003), Gold Factor Exposures in International Asset Pricing, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, Vol. 13, No. 3, s. 271-289.
  • Arouri M., Lahiani A., Nguyen D.K. (2015), World Gold Prices and Stock Returns in China: Insights for Hedging and Diversification Strategies, “Economic Modelling”, Vol. 44, s. 273-282.

Pamiętaj! Każde inwestowanie, nawet w tak stabilne produkty inwestycyjne, jak złoto i srebro, niesie ze sobą ryzyko. Jeśli nie masz pewności co do swoich planów i ich skuteczności, skorzystaj ze wsparcia doradców finansowych, ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą ekonomią lub specjalistów zatrudnianych przez mennice.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz