Jak założyć Konto Socjalne – Konto rodzinne w banku

500 plus i inne świadczenia socjalne wypłacane przez państwo, nie podlegają egzekucji komorniczej. Czasami jednak zdarza się, że pieniądze pochodzące z tych źródeł są niesłusznie przejmowane przez komornika. Z tego artykułu dowiesz się jak założyć konto socjalne, które rozwiązuje ten problem. Konto rodzinne jest całkowicie wolne od zajęcia komorniczego, ale są pewne warunki.

Jak Założyć Konto Socjalne
Jak założyć Konto Socjalne

Czym jest konto rodzinne

Rachunek rodzinny, nazywany potocznie kontem socjalnym, to rodzaj konta bankowego, który mogą zakładać osoby otrzymujące świadczenia z systemu opieki społecznej. Największą zaletą konta rodzinnego jest brak możliwości zajęcia komorniczego wpływających na konto środków.

Nie oznacza to jednak, że każda kwota zdeponowana na koncie rodzinnym będzie niewidoczna dla komornika. Na tego typu konto mogą wpływać tylko środki wyłączone z egzekucji komorniczej. Pełna lista świadczeń ustawowo zwolnionych z zajęcia komorniczego została określona w specjalnej ustawie nowelizującej kodeks postępowania cywilnego.

Zgodnie z zapisami artykułu 883 KPC ograniczenie dotyczy ściśle określonych świadczeń.

§  6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).

Art. 883 KPC.

Jak działa konto socjalne

Rachunek rodzinny jest właściwie standardowym kontem osobistym, to znaczy, że obsługuje się je dokładnie tak samo jak każde inne konto bankowe. Różnica polega na tym, że zgodnie z przepisami, na konto socjalne mogą wpływać tylko środki wolne od zajęcia komorniczego.

Główna idea konta odpornego na działanie komornika polega na zgłoszeniu takiego rachunku do „swojego” komornika. Teoretycznie więc dowolne dotychczas posiadane konto bankowe może stać się kontem socjalnym. Niezbędne będzie oczywiście spełnienie warunków określonych w przytoczonym powyżej akcie prawnym. Do świadczeń „chronionych”, wymienionych w ustawie należą między innymi:

 • świadczenie 500 plus,
 • zasiłki rodzinne,
 • świadczenia alimentacyjne,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • zasiłki poporodowe
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • świadczenia integracyjne
 • świadczenia wychowawcze,

Jeśli więc pobierasz świadczenia socjalne, i są one jedynymi wpływami na Twoje konto osobiste, po prostu zgłoś ten fakt komornikowi i sprawa będzie załatwiona. W praktyce może się jednak zdarzyć, że trafisz na komornika, który nie zastosuje się do obowiązującego prawa i mimo wszystko zajmie konto. Wtedy pozostaje złożenie skargi na działania komornika.

Takie sytuacje na szczęście zdarzają się bardzo rzadko, dlatego konto socjalne można spokojnie uznać jako bezpieczne od zajęcia komorniczego.

Kto może skorzystać z konta socjalnego

Kto powinien rozważyć otwarcie konta socjalnego ? Czy konto rodzinne jest tylko dla osób z problemami finansowymi i trwającą egzekucja komorniczą ? Konto socjalne to doskonały sposób na zabezpieczenie świadczeń socjalnych, różnego rodzaju zasiłków i innych form pomocy wypłacanych przez państwo.

Ten rodzaj rachunku bankowego jest zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowej ochrony osobom mniej zamożnym. Jednak każdy, kto otrzymuje określone świadczenie, na przykład 500 plus, powinien rozważyć założenie osobnego konta przeznaczonego wyłącznie na ten cel.

Posiadanie specjalnego konta socjalnego ma wiele zalet. Po pierwsze, wszystkie płatności z określonego źródła znajdują się w jednym miejscu, co daje Ci kontrolę nad nimi. Dodatkowo może to być także sposób na oszczędzanie. Wiele osób odkłada część, lub całość świadczenia 500 plus na przyszłe wydatki dziecka.

Ostatecznie, co chyba najważniejsze, w przypadku jakichkolwiek trudności finansowych posiadacz rachunku nie straci możliwości dysponowania zgromadzonymi na nim środkami. Komornik nigdy nie uzyska dostępu do takiego konta.

Jak założyć konto socjalne przez Internet

Konta rodzinne można zakładać w większości banków komercyjnych w Polsce. Mówiąc bardziej precyzyjnie; każdy bank w naszym kraju jest zobowiązany do oferowania i prowadzenia tego typu rachunków.

Jak już wspomniałem wcześniej, są to w zasadzie standardowe rachunki osobiste. Natomiast „przerobienie” takiego rachunku na konto socjalne, leży głównie po stronie właściciela konta.

Jakie zatem kroki należy wykonać, aby otworzyć konto socjalne ?

Krok 1 – Wybór oferty

Wybierając konto bankowe, warto zwrócić uwagę na koszty obsługi rachunku. Większość banków posiada w swojej ofercie darmowe konta bankowe. Bardzo często jest to jednak tylko chwyt marketingowy, a konto będzie zwolnione z opłat po spełnieniu określonych warunków.

Niektóre banki przygotowały także specjalną ofertę kont rodzinnych, proponując swoim klientom darmowe konta 500 plus, czy konta dla rodziny.

Krok 2 – Informacja o źródłach wpływów

Po otwarciu konta należy powiadomić bank o rodzaju przelewów, jakie będą zasilać Twoje nowe konto. Trzeba także podać nr. konta instytucji, która będzie dokonywała płatności.

W przypadku świadczenia 500 plus będzie to odpowiedni MOPS. Czasami wymagana jest także aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia.

Krok 3 – Powiadomienie komornika

Ostatnim krokiem jest powiadomienie komornika o posiadaniu konta socjalnego. W Internecie z łatwością znajdziesz specjalny wzór dokumentu.

W przypadku nowej egzekucji komorniczej kancelarie komornicze zazwyczaj wysyłają dłużnikom odpowiedni dokument w sprawie zwolnienia 500 plus, wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania komorniczego.

Konto socjalne w jakim banku otworzysz ?

Konto socjalne to specjalny rodzaj rachunku bankowego, przeznaczony dla osób otrzymujących świadczenia socjalne, takie jak zasiłki, emerytury czy renty. Cechuje się ono zazwyczaj niższymi opłatami za prowadzenie oraz dostosowanymi do potrzeb użytkowników funkcjami. W Polsce, wiele banków oferuje konta socjalne, dostosowując je do potrzeb osób mniej zamożnych lub korzystających z pomocy społecznej.

Przykładowo, PKO BP, Pekao SA, czy Bank Pocztowy oferują tego typu konta, które umożliwiają łatwy dostęp do środków socjalnych oraz oferują korzystne warunki użytkowania. Wybór odpowiedniego banku zależy od indywidualnych potrzeb klienta oraz oferty, jaką dany bank przedstawia. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji zapoznać się z różnymi ofertami i wybrać tę, która najlepiej odpowiada na indywidualne potrzeby.

Teoretyczni każdy bank powinien prowadzić tak zwane konta socjalne. Opisaliśmy ten proces powyżej. Jednak w praktyce bywa różnie. Zatem decydując się na otwarcie konta rodzinnego w banku, warto skorzystać ze specjalnej, dedykowanej w tym celu oferty bankowej.

Konto rodzinne – zalety posiadania konta socjalnego

W czasie rosnącej liczby egzekucji komorniczych idea konta socjalnego, której nie może zająć komornik, staje się coraz bardziej popularna. To typ konta bankowego, które w pewnym sensie zabezpiecza podstawowe środki finansowe jego właściciela przed działaniami komorniczymi. Oto kilka największych zalet korzystania z tego typu konta:

Ochrona Podstawowych środków finansowych

Największą zaletą konta socjalnego jest to, że chroni ono środki finansowe właściciela przed zajęciem komorniczym. To sprawia, że osoby, które przeżywają trudności finansowe, mogą zachować pewien poziom bezpieczeństwa finansowego, który pozwala im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Ułatwienia w zarządzaniu finansami

Konto rodzinne ułatwia zarządzanie finansami osobom, które mogą mieć problemy z zabezpieczeniem swoich środków przed różnymi formami egzekucji komorniczych. Dzięki zasadom działania tego typu konta, ich właściciele mogą lepiej planować i zarządzać swoimi wydatkami, mając pewność, że ich minimum socjalne jest zabezpieczone.

Zminimalizowanie stresu i niepokoju

Jednym z nieocenionych aspektów korzystania z konta socjalnego jest spokój ducha, który takie konto może zapewnić. Wiedza, że część środków finansowych jest zabezpieczona przed zajęciem przez komornika, może znacząco zmniejszyć poziom stresu i niepokoju związanego z potencjalnymi problemami finansowymi.

Pomaga wyjść na prostą

Konto socjalne może pomóc wyjść z długów osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dając im możliwość zachowania pewnej części swoich środków, to konto może pomóc w stopniowym wychodzeniu z długów i umożliwiać powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wprowadzenie konta socjalnego do oferty banków to znaczący krok w kierunku budowania bardziej nowoczesnej i solidarnej społeczności, która rozumie, że każdy może przejść przez trudne czasy i zasługuje na drugą szansę oraz odpowiednie wsparcie.

Zobacz też: Koszty egzekucji komorniczej.

Jak założyć konto rodzinne, podsumowanie

Posiadanie niespłaconych długów bardzo często skutkuje egzekucją komorniczą, i może być dla większości z nas sytuacja bardzo nieprzyjemną. Często się jednak zdarza, że popadamy w kłopoty finansowe nie z własnej winy.

Warto w takiej sytuacji zabezpieczyć podstawowe potrzeby materialne rodziny. Rachunek rodzinny jest jednym ze sposobów na wybrnięcie z sytuacji kryzysowej.

Jeśli masz dodatkowe pytania jak założyć konto socjalne, weź udział w dyskusji pod artykułem. Nasi czytelnicy bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Zachęcamy również do udostępniania naszych wpisów w kanałach społecznościowych.

4.8/5 - (27 votes)

3 komentarze do “Jak założyć Konto Socjalne – Konto rodzinne w banku”

  • Renta rodzinna niestety nie jest zwolniona od zajęcia komorniczego, i nie powinna być przelewana na tzw. konto socjalne. Jednak podobnie jak w przypadku innych świadczeń, przysługuje pewien limit kwotowy / procentowy, który nie podlega egzekucji.

   Odpowiedz
 1. A jeżeli na konto wpływa renta socjalna, dodatek 500+ i dodatek pielęgnacyjny to jak rozdzielić te wpływy aby komornik zajął tylko część renty a nie zajmował dodatków.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz