Jak Założyć Konto Socjalne

500 plus i inne świadczenia socjalne wypłacane przez państwo, nie podlegają egzekucji komorniczej. Czasami jednak zdarza się, że pieniądze pochodzące z tych źródeł są niesłusznie przejmowane przez komornika. Z tego artykułu dowiesz się jak założyć konto socjalne, które rozwiązuje ten problem. Jest ono całkowicie wolne od zajęcia komorniczego.

Jak Założyć Konto Socjalne

Czym jest konto rodzinne

Rachunek rodzinny, nazywany potocznie kontem socjalnym, to rodzaj konta bankowego, który mogą zakładać osoby otrzymujące świadczenia z systemu opieki społecznej. Największą zaletą konta rodzinnego jest brak możliwości zajęcia komorniczego wpływających na konto środków.

Czytaj też: Konto bez komornika.

Nie oznacza to jednak, że każda kwota zdeponowana na koncie rodzinnym będzie niewidoczna dla komornika. Na tego typu konto mogą wpływać tylko środki wyłączone z egzekucji komorniczej. Pełna lista świadczeń ustawowo zwolnionych z zajęcia komorniczego została określona w specjalnej ustawie nowelizującej kodeks postępowania cywilnego.

Zgodnie z zapisami artykułu 883 KPC ograniczenie dotyczy ściśle określonych świadczeń.

§  6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818).

Art. 883 KPC.

Jak działa konto socjalne

Rachunek rodzinny jest właściwie standardowym kontem osobistym, to znaczy, że obsługuje się je dokładnie tak samo jak każde inne konto bankowe. Różnica polega na tym, że zgodnie z przepisami, na konto socjalne mogą wpływać tylko środki wolne od zajęcia komorniczego.

Główna idea konta odpornego na działanie komornika polega na zgłoszeniu takiego rachunku do „swojego” komornika. Teoretycznie więc dowolne dotychczas posiadane konto bankowe może stać się kontem socjalnym. Niezbędne będzie oczywiście spełnienie warunków określonych w przytoczonym powyżej akcie prawnym. Do świadczeń „chronionych”, wymienionych w ustawie należą między innymi:

  • świadczenie 500 plus,
  • zasiłki rodzinne,
  • świadczenia alimentacyjne,
  • dodatki rodzinne,
  • dodatki pielęgnacyjne,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • zasiłki poporodowe
  • dodatki dla sierot zupełnych,
  • świadczenia integracyjne
  • świadczenia wychowawcze,

Jeśli więc pobierasz świadczenia socjalne, i są one jedynymi wpływami na Twoje konto osobiste, po prostu zgłoś ten fakt komornikowi i sprawa będzie załatwiona. W praktyce może się jednak zdarzyć, że trafisz na komornika, który nie zastosuje się do obowiązującego prawa i mimo wszystko zajmie konto. Wtedy pozostaje złożenie skargi na działania komornika.

Takie sytuacje na szczęście zdarzają się bardzo rzadko, dlatego konto socjalne można spokojnie uznać jako bezpieczne od zajęcia komorniczego.

Jak założyć konto socjalne

Konta rodzinne można zakładać w większości banków komercyjnych w Polsce. Mówiąc bardziej precyzyjnie; każdy bank w naszym kraju jest zobowiązany do oferowania i prowadzenia tego typu rachunków.

Jak już wspomniałem wcześniej, są to w zasadzie standardowe rachunki osobiste. Natomiast „przerobienie” takiego rachunku na konto socjalne, leży głównie po stronie właściciela konta.

Jakie zatem kroki należy wykonać, aby otworzyć konto socjalne ?

Krok 1 – Wybór oferty

Wybierając konto bankowe, warto zwrócić uwagę na koszty obsługi rachunku. Większość banków posiada w swojej ofercie darmowe konta bankowe. Bardzo często jest to jednak tylko chwyt marketingowy, a konto będzie zwolnione z opłat po spełnieniu określonych warunków.

Niektóre banki przygotowały także specjalną ofertę kont rodzinnych, proponując swoim klientom darmowe konta 500 plus, czy konta dla rodziny.

Krok 2 – Informacja o źródłach wpływów

Po otwarciu konta należy powiadomić bank o rodzaju przelewów, jakie będą zasilać Twoje nowe konto. Trzeba także podać nr. konta instytucji, która będzie dokonywała płatności.

W przypadku świadczenia 500 plus będzie to odpowiedni MOPS. Czasami wymagana jest także aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia.

Krok 3 – Powiadomienie komornika

Ostatnim krokiem jest powiadomienie komornika o posiadaniu konta socjalnego. W Internecie z łatwością znajdziesz specjalny wzór dokumentu.

W przypadku nowej egzekucji komorniczej kancelarie komornicze zazwyczaj wysyłają dłużnikom odpowiedni dokument w sprawie zwolnienia 500 plus, wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania komorniczego.

Jak założyć konto socjalne, podsumowanie

Posiadanie niespłaconych długów, skutkujących egzekucją komorniczą może być dla większości z nas sytuacja bardzo nieprzyjemną. Często się jednak zdarza, że popadamy w kłopoty finansowe nie z własnej winy.

Warto w takiej sytuacji zabezpieczyć podstawowe potrzeby materialne rodziny. Rachunek rodzinny jest jednym ze sposobów na wybrnięcie z sytuacji kryzysowej.

Jeśli masz dodatkowe pytania jak założyć konto socjalne, weź udział w dyskusji pod artykułem. Nasi czytelnicy bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Zachęcamy również do udostępniania naszych wpisów w kanałach społecznościowych.

5/5 - (5 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492

Polityka prywatności