Konto wolne od zajęcia komorniczego – Jak radzić sobie z długami

Zajęcie konta bankowego przez komornika może być dla nas bardzo przykrym doświadczeniem. Jest to jednak jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w celu odzyskania zaległych płatności. W naszym kraju funkcjonuje bowiem instytucja komornika sądowego, który jest upoważniony do przeprowadzania egzekucji komorniczych, czyli pobierania należności od dłużników. Jednym z narzędzi, jakie może wykorzystać wierzyciel, jest właśnie zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

Konto wolne od zajęcia komorniczego

Jak komornik zajmuje konto dłużnika

Procedura zajęcia konta bankowego przez komornika jest stosunkowo prosta. Wierzyciel, który uzyskał prawomocne tytuły wykonawcze, zgłasza się do komornika z wnioskiem o odzyskanie należności. Po otrzymaniu takiego wniosku komornik wystawia nakaz zajęcia rachunku bankowego, który jest przekazywany do banku, w którym dłużnik prowadzi konto.

Zobacz też: Konto bez komornika.

Wtedy następuje zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Wniosek składany do banku przez komornika musi spełniać określone wymagania formalne, a w szczególności musi zawierać dokładne informacje dotyczące rachunku bankowego, który ma zostać zajęty.

Jeśli na koncie bankowym dłużnika nie ma środków, komornik może zwrócić wnioskodawcy nakaz zajęcia rachunku bankowego jako bezskuteczny. Postępowanie zostaje wtedy umorzone, jednak dług nie będzie anulowany.

Jak komornik znajduje konto bankowe dłużnika

Komornik może namierzyć konto bankowe dłużnika na kilka sposobów. Jednym z podstawowych narzędzi pracy komornika jest system OGNIVO. Czym jest system OGNIVO? Jest to baza danych zawierająca dane wszystkich rachunków bankowych założonych w Polsce. Dostęp do tego systemu posiadają komornicy i inne urzędy administracji państwowej.

Komornik korzysta z uprawnień wynikających z art. 824 kpc, który daje mu prawo do żądania od organów państwowych, instytucji finansowych i innych podmiotów udostępnienia informacji o dłużniku, w tym o jego rachunkach bankowych.

W przypadku braku możliwości odnalezienia rachunku bankowego dłużnika komornik korzysta z innych środków egzekucyjnych, takich jak zajęcie wynagrodzenia, renty, emerytury lub majątku dłużnika.

Ile pieniędzy z konta może zabrać komornik

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika oznacza, że wierzyciel ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń. Odbywa się to poprzez pobranie środków zgromadzonych na koncie dłużnika. Środki te mogą być zajęte w całości lub w części, w zależności od wysokości długu oraz od tego, ile pieniędzy znajduje się na koncie dłużnika.

Dobra wiadomość dla dłużników jest taka, że pewna suma pieniędzy jest wyłączona z zajęcia komorniczego. Środki te mają stanowić zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych. Komornik w czasie egzekucji nie może pozbawiać dłużnika wszystkich środków do życia. Kwota, którą komornik musi pozostawić do dyspozycji właściciela konta, wynosi połowę najniższego wynagrodzenia. Obecnie jest to około 2 tysięcy złotych.

Konto, które nie współpracuje z komornikiem

Wszystkie banki w Polsce należą, czy raczej współpracują z systemem OGNIVO. Znajdują się tam także rachunki w SKOK i innych instytucjach finansowych działających w Polsce. Są jednak pewne wyjątki. Komornik może uzyskać dostęp do konta bankowego, które posiada polski numer IBAN.

Popularne w Polsce konto Revolut nie ma polskiego numeru IBAN, i nie znajdziemy go też w systemie OGNIVO. Dlatego komornik działający w naszym kraju nie może zająć takiego konta. Innym przykładem konta, którego nie zajmie komornik jest rachunek osobisty w niemieckim banku N26. Więcej informacji na temat N26, oraz dokładną instrukcję zakładania konta znajdziesz w artykule: Konto w Niemczech bez meldunku.

Jak radzić sobie z długami

Zajęcie konta bankowego przez komornika może być bardzo niekorzystne dla dłużnika, który traci wówczas kontrolę nad swoimi środkami pieniężnymi. Wierzyciel może bowiem pobierać z konta dłużnika pieniądze aż do momentu zaspokojenia swojego roszczenia. Dlatego też, w przypadku otrzymania nakazu zajęcia rachunku bankowego, warto jak najszybciej skontaktować się z komornikiem oraz wierzycielem i spróbować negocjować warunki spłaty długu.

Możliwe jest też złożenie przez dłużnika sprzeciwu lub skargi na działania komornika. Jednak wymaga to konkretnej wiedzy i działań prawnych oraz może skutkować dodatkowymi kosztami.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz