Banki w Polsce. Lista najpopularniejszych banków w kraju

Wielu z nas nie przywiązuje większej wagi do sposobu funkcjonowania instytucji finansowych takich jak banki w Polsce. Jednak kiedy zdecydujemy się na zakup nieruchomości, czy samochodu na raty, zazwyczaj zwracamy się o pomoc właśnie do banku. W tym artykule postaram się przybliżyć specyfikę, oraz zakres działalności najpopularniejszych polskich banków.

Banki w Polsce

Zgodnie z najnowszymi danymi przedstawionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ), aktualnie w Polsce funkcjonuje 29 banków komercyjnych. Dodatkowo w naszym kraju działa także 529 banków spółdzielczych, co może być dla nas dużym zaskoczeniem.

Dużym zainteresowaniem wśród Polaków cieszą się również tzw. SKOK-i, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Co to jest SKOK i czym się różni od banku.

Pomimo głośnych afer związanych z funkcjonowaniem spółdzielczych kas, cieszą się one nadal ogromną popularnością i stanowią uzupełnienie tradycyjnych banków i innych firm pożyczkowych.

Najpopularniejsze banki w Polsce w 2021 roku

O popularności danej instytucji finansowej najlepiej świadczy liczba obsługiwanych przez nią klientów. Istotnym znacznikiem może być także wysokość posiadanych aktywów, chociaż te dwa wskaźniki zazwyczaj idą w parze.

Na polskim rynku niekwestionowanym liderem już od bardzo dawna jest PKO Bank Polski. Pozycja banku PKO została ugruntowana już wiele dziesiątek lat temu. W poprzednim systemie gospodarczym, kiedy w naszym kraju funkcjonowało tylko kilka banków, a marka PKO była dla wielu z nas po prostu synonimem banku.

PKO Bank Polski posiada swoje placówki w większości miast i miasteczek na terenie całego kraju, co zapewnia bardzo dobrą dostępność usług, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Ranking banków w Polsce ze względu na ilość posiadanych aktywów:

Nazwa bankuAktywa (w mld zł)Liczba klientów
PKO Bank Polski34611 046 000
Bank Pekao SA2235 741 705
Santander Bank Polski1975 191 321
ING Bank Śląski1804 700 000
mBank1734 679 587
Źródło: totalmoney.pl

Jak widzimy powyżej, PKO BP jest liderem zarówno pod względem wysokości posiadanych aktywów, jak i pod względem ilości obsługiwanych klientów. Na drugiej pozycji plasuje się Pekao S.A, który podobnie jak zwycięzca rankingu jest własnością Skarbu Państwa.

Inne, popularne banki w Polsce

Jak działają banki w Polsce

Banki są instytucjami finansowymi, przyjmującymi depozyty, oraz udzielającymi kredytów. Działalność banków została uregulowana w Prawie bankowym. Podstawowym aktem prawnym opisującym działalność banków jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe. Na jej mocy banki podlegają specjalnym regulacjom i kontroli przez organy publiczne. 1 stycznia nadzór nad bankami w Polsce objęła KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego.

System bankowy w naszym kraju jest bardzo podobny do tych, funkcjonujących w innych krajach europejskich. Zasadniczą rolę pełni Narodowy Bank Polski, który jest Bankiem Centralnym w Polsce.

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej

Ważnym organem NBP jest Rada Polityki Pieniężnej, która funkcjonuje na podstawie Ustawy o Narodowym Banku Polskim. W jej skład wchodzą:

 • Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP,
 • 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat.

Członków Rady Polityki Pieniężnej powołuje się na 6 lat.

Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej:

 • ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,
 • składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
 • ustala wysokość stóp procentowych NBP,
 • ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków,
 • określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych,
 • zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP,
 • przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
 • ustala zasady operacji otwartego rynku.

Rada Polityki Pieniężnej dokonuje oceny działalności Narodowego Banku Polskiego w zakresie poprawnej realizacji założeń polityki pieniężnej. Uchwala również zasady rachunkowości NBP.

Banki zagraniczne w Polsce

Chociaż największe banki w naszym kraju są własnością Skarbu Państwa, banki z kapitałem zagranicznym stanowią zdecydowaną większośćw Polsce. Ich fundusze pochodzą z różnych krajów, chociaż dominują głównie banki niemieckie.

Wśród instytucji finansowych z kapitałem zagranicznym najpopularniejszy jest mBank, oraz Deutche Bank Polska. mBank zdobył ogromną popularność, wprowadzając jako pierwszy obsługę rachunków przez Internet. Przykładem banku z kapitałem amerykańskim jest Citi Bank Handlowy. \

Lista banków z podziałem ze względu na kraj pochodzenia głównego inwestora.

 • Santander Bank Polska (Hiszpania),
 • ING Bank Śląski (Holandia),
 • BNP Paribas (Francja),
 • Bank Millennium (Portugalia),
 • Citi Handlowy (USA),
 • Nest Bank (Wielka Brytania),
 • Crédit Agricole (Francja).
5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492

Polityka prywatności