Czy potrzebuje ubezpieczenie OC dla swojej działalności gospodarczej?

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz OC dla swojej działalności gospodarczej? Zdecydowanie niezbędne jest ono w zawodach wysokiego ryzyka, takich jak lekarzy czy budowlańcy. Warto jednak zwrócić uwagę również na trend coraz popularniejszego OC dla osób pracujących w IT. 

Czy potrzebuje ubezpieczenie OC dla swojej działalności
Ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej

Czym jest OC firmy? 

Ubezpieczenie OC firmy to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zapewnia wsparcie po wyrządzeniu szkody osobom trzecim.  Część firm musi mieć tego typu polisę, ponieważ jest to uregulowane prawnie. Jednak nie każdy zawód musi mieć ubezpieczenie OC, choć jest ono przydatne wyjątkowych sytuacjach i pozwala spokojnie spać. Przydatne jest ono w sytuacjach, na które teoretycznie nie masz wpływu, jednak odpowiadasz za nie przed klientem.

Ubezpieczenie OC firmy — kiedy jest obowiązkowe? 

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej jest obowiązkowe w określonych przypadkach, które wynikają z przepisów prawa. Celem jest zapewnienie pokrycia szkód w wyjątkowych sytuacjach, a tym samym ochrona zarówno przedsiębiorcy, jak i jego klientów. 

Ubezpieczenie firmy OC jest obowiązkowe dla profesji takich jak: 

 • rzecznik majątkowy, 
 • notariusz, 
 • pośrednik w obrocie nieruchomości, 
 • adwokat i radca prawny, 
 • komornik sądowy i syndyk, 
 • rzecznik patentowy, 
 • doradca podatkowy, księgowy i rewident, 
 • zarządca nieruchomości, 
 • architekt i inżynier budownictwa, 
 • wszelkie podmioty wykonujące świadczenia zdrowotne (takie jak lekarz, pielęgniarka, położna czy fizjoterapeuta), 
 • organizator imprez masowych, 
 • opiekun dziecka. 

Dodatkowo w Polsce rolnik jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Osoba, która posiada gospodarstwo rolne, zobligowana jest do posiadania takiej polisy. W sytuacji gdy nastąpi szkoda wyrządzona osobie trzeciej wskutek użytkowania maszyn w trakcie prac związanych z gospodarstwem – wtedy można liczyć na odszkodowanie.

Ubezpieczenie OC firmy w branży IT — trend czy konieczność? 

Ubezpieczenie OC zawodowe dla branży IT chroni przed roszczeniami kontrahentów i innych osób trzecich. W przypadku, gdy podczas wykonywania usług IT na skutek popełnienia błędu, pominięcia, przeoczenia lub przekroczenia terminu oddania projektu dojdzie do powstania szkody u kontrahenta lub innej osoby trzeciej, wówczas ubezpieczyciel zobowiązany będzie wypłacić poszkodowanemu należne odszkodowanie w Twoim imieniu. 

Pamiętaj, że szkody mogą powstać również w wyniku uszkodzenia sprzętu, ponieważ jesteś za niego odpowiedzialny. Czasem zwykłe niedopatrzenie może spowodować duże koszty, zastanów się, czy nie lepiej być ubezpieczonym na ten wypadek. Niewątpliwie ubezpieczenie OC firmy w branży IT to nowy trend, ale również często konieczność. 

Podsumowanie

Prowadząc własną działalność gospodarczą, każde przyjęte zlecenie i jego realizacja jest swojego rodzaju ryzykiem. Czasem wystarczy nieodpowiednie zabezpieczenie, uszkodzona maszyna czy też błąd po stronie pracownika, aby doszło do wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Przed tym wszystkim może zabezpieczyć Cię odpowiednio wcześniej wykupione OC firmy. 

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz