Rozdzielność majątkowa a kredyt – Zdoloność kredytowa

Gdy wchodzimy w związek małżeński, automatycznie na mocy prawa zawiązuje się między nami a małżonkiem wspólnota majątkowa, czyli wszystko, na co po ślubie pracujemy, jest wspólne. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy małżonkowie decydują się na rozdzielność. Rozwiązanie to ma sporo plusów, może jednak powodować pewne trudności podczas ubiegania się o wspólny kredyt. W tym artykule opisujemy, jak się przedstawia rozdzielność majątkowa a kredyt.

Rozdzielność majątkowa a kredyt

Czym jest rozdzielność majątkowa

Podczas gdy wspólnota majątkowa ustanawiana jest automatycznie po zawarciu związku małżeńskiego, rozdzielność majątkową należy przeprowadzić na mocy umowy pomiędzy małżonkami, ewentualnie sądownie. To pierwsze rozwiązanie jest zdecydowanie częściej stosowane, to drugie sprawdza się w sytuacji, gdy jeden z małżonków zbyt niefrasobliwie wydaje pieniądze lub jest na przykład uzależniony od hazardu. Wtedy rozdzielność będzie najlepszym sposobem na zabezpieczenie środków dla rodziny.

Rozdzielność majątkowa jest stanem, w którym nawet po ślubie każdy z małżonków posiada odrębny majątek i rozdzielne finanse. W takiej opcji jeden z małżonków nie jest odpowiedzialny za żadne zobowiązania finansowe drugiego, nie musi na przykład spłacać jego długów. Przeprowadzenie rozdzielności majątkowej nie jest skomplikowane, można je przeprowadzić za pomocą umowy zawartej przed notariuszem. Warto również wiedzieć, że z opcji tej możemy skorzystać nie tylko przed ślubem, ale również na każdym etapie trwania małżeństwa.

Jak rozdzielność majątkowa wpływa na zdolność kredytową

Rozdzielność majątkowa może mieć różny wpływ na zdolność kredytową w zależności od tego, jaka jest kondycja finansowa każdego z małżonków. Z pewnością może obniżyć zdolność kredytową w przypadku, gdy oboje dobrze zarabiają, a chcą ubiegać się o większy kredyt, na przykład hipoteczny.

Będzie natomiast dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy jeden z małżonków bardzo dobrze zarabia, drugi natomiast nie ma dochodu lub posiada niespłacone długi. Bez rozdzielności majątkowej taka para, gdy ubiegałaby się o kredyt, mogłaby mieć problemy z jego uzyskaniem, jeden z kredytobiorców byłby bowiem mało wiarygodny i obciążony wieloma starymi zobowiązaniami.

Dzięki rozdzielności majątkowej po kredyt może sięgnąć tylko jeden z małżonków – ten dobrze zarabiający. Co więcej, w takim przypadku nie musi również mieć zgody małżonka na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Zupełnie inaczej jest w przypadku wspólnoty majątkowej, gdy do podpisania umowy kredytowej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka.

Jak wykorzystać rozdzielność majątkową do kredytu hipotecznego

Osoby, które pozostają w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową, często wnioskują o kredyt hipoteczny na zakup własnego mieszkania czy domu. W przypadku rozdzielności można przejść przez formalności na różne sposoby. Jednym z rozwiązań jest zaciągnięcie kredytu tylko przez jednego małżonka – trzeba jednak wtedy mieć świadomość, że także ten małżonek stanie się właścicielem stu procent nieruchomości.

Nawet w sytuacji, gdy do spłaty rat kredytowych w równym stopniu będzie dorzucać się druga osoba. Można również wnioskować o kredyt wspólnie, wtedy jednak małżonkowie traktowani są przez banki jak dwie obce osoby, czyli formalności trwają zdecydowanie dłużej.

Niektórzy kredytobiorcy decydują się na przeprowadzenie rozdzielności finansowej w momencie, gdy widzą, że wspólnie nie są w stanie uzyskać kredytu ze względu na brak pracy czy długi jednego małżonka. Banki jednak do takich rozwiązań podchodzą sceptycznie i stosują dodatkowe zabezpieczenia.

Najczęściej nie przyznają kredytu jednej osobie w sytuacji, gdy rozdzielność nastąpiła w krótkim czasie przez złożeniem wniosku o kredyt. Najczęściej wymogiem jest rozdzielność majątkowa trwająca co najmniej pół roku.

Uzyskanie kredytu hipotecznego w przypadku rozdzielności majątkowej może więc być w niektórych sytuacjach trudniejsze, w innych natomiast o kredyt będzie zdecydowanie łatwiej. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji każdej pary kredytobiorców.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz