Czym jest Zdolność Kredytowa

W procesie ubiegania się o pożyczkę lub kredyt, zdolność kredytowa jest jednym z kluczowych elementów. Z tego wpisu dowiesz się czym kierują się banki obliczając zdolność kredytową klientów, oraz w jaki sposób możesz poprawić swoje szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Zdolność Kredytowa

Jak otrzymać pożyczkę lub kredyt

Kiedy banki, czy inne instytucje finansowe udzielają pożyczki, chcą mieć pewność, że zostanie ona spłacona. Dlatego przed podpisaniem umowy, zawsze starają się oszacować ryzyko, i na tej podstawie podjąć właściwą decyzję.

Głównym elementem tego procesu jest prognozowanie możliwości spłaty przyszłego zobowiązania kredytowego klienta. Pracownik banku ocenia, czy istnieje ryzyko niespłacenia kredytu, oraz jak duże ono jest. Dla banku bardzo ważna jest również terminowość spłat rat kredytu, dlatego osoby, które w przeszłości miały z tym problem, mogą mieć ograniczoną zdolność kredytową.

Czym więc jest zdolność kredytowa

Precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia, powinno uwzględniać punkt odniesienia, czyli to, od której strony będziemy je rozpatrywać. Dla banku zdolność kredytowa oznacza możliwość spłaty potencjalnego zobowiązania finansowego. Natomiast z punktu widzenia klienta, będzie to możliwość uzyskania kredytu, najlepiej w oczekiwanej wysokości.

Klient wnioskujący o kredyt czy pożyczkę, pragnie w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby. Jest to zupełnie zrozumiałe. Natomiast bank, z jednej strony chce zarobić na udzieleniu kredytu, ale z drugiej strony musi dbać o swoje aktywa finansowe.

Udzielenie pożyczki klientowi, który posiada zdolność kredytową, pozwala na zaspokojenie jego potrzeb, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa środków finansowych pożyczkodawcy.

Dalsza część tego artykułu opisuje metody wyliczania zdolności kredytowej przez banki. Każdy bank posiada swoje własne, wypracowane przez lata procedury, jednak główne założenia będą zbieżne dla wszystkich instytucji udzielających kredytów czy pożyczek.

W jaki sposób banki obliczają zdolność kredytową, ocena ilościowa

Zadanie to wbrew pozorom nie jest łatwe. Aby dokonać pełnej oceny wiarygodności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy, banki biorą pod uwagę wiele czynników. Cały proces podzielony jest na dwa etapy; ilościowy i jakościowy. Analizując czynniki ilościowe, bank bierze pod uwagę między innymi:

Dochody klienta.

W tym celu wykorzystuje się oświadczenie klienta o wysokości dochodów, lub deklaracje podatkowe za ostatnie lata. Jak pewnie łatwo się domyśleć, im większe dochody, tym lepiej. Jednak nie tylko wysokość dochodów jest w tym przypadku ważna. Bardzo istotnym czynnikiem jest również źródło pieniędzy, oraz rodzaj umowy, w przypadku osób zatrudnionych.

W przypadku obliczania zdolności kredytowej każda osoba może być potraktowana w indywidualny sposób. Jednak w większości banków najbardziej wartościowe są umowy o pracę na czas nieokreślony, trwające od co najmniej roku.

Innym źródłem dochodów preferowanym przez banki są różnego rodzaju renty i emerytury. W tym przypadku jednak banki dodatkowo biorą pod uwagę wiek osoby ubiegającej się o pożyczkę. 70-letni emeryt raczej nie otrzyma kredytu hipotecznego na 20 lat. W tym przypadku banki kierują się statystyczną długością życia w Polsce, i również na tej podstawie oceniają możliwość spłaty kredytu.

Koszty utrzymania

Przy ocenie zdolności kredytowej brane są pod uwagę również stałe koszty utrzymania osoby wnioskującej o kredyt. Sumuje się miesięczne rachunki, takie jak opłaty za media, czynsz, czy inne stałe opłaty.

Obliczana jest również kwota dochodu przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Niezbędne jest zapewnienie tzw. minimum socjalnego, które po wszystkich opłatach, powinno zostać do dyspozycji gospodarstwa domowego.

Inne zobowiązania finansowe

Bank analizuje wszystkie nasze obecnie posiadane pożyczki i kredyty. Brane są pod uwagę również limity na koncie, oraz zadłużenie na kartach kredytowych. Wbrew pozorom posiadanie niewielkiego kredytu, czy karty kredytowej może poprawiać w oczach banku wizerunek klienta. Bardzo ważne jest jednak terminowe regulowanie tego typu zobowiązań.

Reasumując. Ocena ilościowa koncentruje się głównie na analizie konkretnych sum. Dochody, koszty, oraz aktualne zobowiązania. Odpowiednie wyliczenia dokonywane są przez specjalne aplikacje komputerowe. Pracownik banku zazwyczaj tylko wprowadza odpowiednie dane. Wszelkich obliczeń dokonuje w tym przypadku algorytm, i na podstawie dostarczonych danych wydaje wstępny werdykt.

Zdolność kredytowa i ocena jakościowa

Przy ocenie zdolności kredytowej bierze się pod uwagę również czynniki jakościowe, lub subiektywne. W tym przypadku głównym wskaźnikiem wiarygodności klienta będzie jego historia kredytowa. Dokładną definicję tego pojęcia znajdziesz w artykule: Sprawdzanie historii kredytowej za darmo.

Generalnie chodzi o to, w jaki sposób do tej pory spłacaliśmy nasze zobowiązania finansowe. Większość banków korzysta z danych zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej. Znajdują się tam informacje na temat wszystkich naszych pożyczek i kredytów z ostatnich pięciu lat.

Odnotowane będzie tam każde większe opóźnienie w opłaceniu należnej raty kredytu. Jeśli więc w przeszłości miałeś problem z regulowaniem zobowiązań, może to być bardzo silną przesłanką do odmowy udzielenia kolejnego kredytu.

Każda osoba posiadająca nr. PESEL może otrzymać raport na temat swojej historii kredytowej w BIK. Można go uzyskać bezpłatnie raz na 6 miesięcy, między innymi w serwisie internetowym, lub w biurze firmy.

Samodzielne obliczanie zdolności kredytowej

Ubiegając się o kredyt, warto wcześniej samemu sprawdzić, jaka jest nasza zdolność kredytowa. Unikniemy dzięki temu przykrej niespodzianki w czasie rozmowy z pracownikiem banku, a przy okazji poprawimy naszą pozycję negocjacyjną.

W Internecie znajdziesz sporo darmowych narzędzi, służących do obliczenia, wysokości kredytu, jaki możesz zaciągnąć. Kalkulator zdolności kredytowej nie wymagają wprowadzenia żadnych danych osobowych, czy teleadresowych. Szacowanie wysokości dostępnego kredytu odbywa się na podstawie wprowadzonych danych, takich jak wysokość dochodów, oraz suma miesięcznych wydatków.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492

Polityka prywatności