Ile Kosztuje Złożenie Pozwu

Pozew to pismo procesowe, które inicjuje postępowanie cywilne przed sądem pierwszej instancji. Osoba występująca z powództwem, a więc powód, może w ten sposób dochodzić swoich roszczeń od pozwanego w razie zaistnienia jakiegokolwiek sporu. Ile kosztuje złożenie pozwu ? Wiele osób może być jednak zaskoczonych prostym faktem – za złożenie pozwu należy zapłacić!

Ile Kosztuje Złożenie Pozwu

Płać, bo pozwu nie będzie!

Uiszczenie opłaty sądowej od wniesienia powództwa jest konieczne do tego, aby nadać sprawie dalszy bieg. Sąd brak takowej opłaty potraktuje jako brak formalny i nakaże jego uzupełnienie we wskazanym przez siebie terminie.

Po pierwsze, motywowane jest to kosztami pracy wymiaru sprawiedliwości. Po drugie, wprowadzenie opłat ma ukrócić nadmierne pieniactwo procesowe – chodzi o to, aby nie tamować pracy sądów pozwami, których złożenie motywowane jest np. czystą złośliwością czy chęcią uprzykrzenia życia nielubianej osobie.

Konieczność dokonania stosownej opłaty jest pewnego rodzaju gwarancją, że powodowie będą występować do sądu wtedy, kiedy będą czuli, że faktycznie roszczenie im przysługuje.

Gdzie przelać pieniądze? Ile to kosztuje?

Każdy sąd ma na swojej stronie internetowej podany specjalny rachunek bankowy, na który należy kierować wpłaty. W tytule przelewu warto zaznaczyć, że jest to oplata od pozwu, i podać oznaczenia stron. Potwierdzenie dokonanego przelewu należy dołączyć do pozwu w formie jednego z pierwszych załączników.

Odpowiedź na pytanie „ile?” będzie jednak zdecydowanie trudniejsza, ponieważ niestety nie ma jednej i określonej kwoty. W zależności od sprawy należne sumy są bardzo różne – materię tą reguluje ustawa z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W najbardziej typowych sprawach – o zapłatę, zastosowanie będzie miał art. 13 tej ustawy – kwota za pozew zależy od wartości przedmiotu sporu.

Przykładowo w zwykłym postępowaniu o zapłatę, opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Złożenie pozwu w zwykłym postępowaniu sądowym
W tym trybie dochodzenia roszczeń opłatę sądową oblicza się od wskazanej wartości przedmiotu sporu i wynosi ona 5 %.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ile-kosztuje-zlozenie-pozwu-o-zaplate

Ile kosztuje złożenie pozwu, i czy dostaniemy zwrot pieniędzy

Jeżeli sąd uwzględni powództwo, obciąży pozwanego kosztami procesu na rzecz powoda, a więc, mówiąc prościej, nakaże zwrot wyłożonej na pozew kwoty. Jeżeli powód przegra sprawę, pieniądze przepadają.

Z tego właśnie powodu, warto przemyśleć wcześniej złożenie powództwa, należne roszczenie powinno być także należycie uargumentowane i udokumentowane.

Jeżeli osoba, która przegrała sprawę, nie chce dobrowolnie zwrócić kosztów procesu, można postarać się o klauzulę wykonalności dla wyroku w określonej sprawie.

Po jej uzyskaniu będziemy w posiadaniu tytułu wykonawczego, z którym udać się już można prosto do komornika, a więc na drogę postępowania egzekucyjnego.

Niestety, tutaj także trzeba będzie najpierw umieszczać stosowne zaliczki z wiarą, że uda się później je przymusowo odzyskać.

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji, ile kosztuje złożenie pozwu, napisz swój komentarz pod artykułem. Zachęcamy również do udostępniania naszych wpisów w mediach społecznościowy.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492

Polityka prywatności