Czym SKOK różni się od Banku

Struktura prawna SKOK, czyli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej jest połączeniem elementów kooperacyjnych i finansowych. Dlatego precyzyjne zdefiniowanie tej formy działalności finansowej nie jest sprawą prostą. Nie można jej nazwać spółdzielnią, chociaż jest instytucją finansową w pełnym tego słowa znaczeniu. Zatem czym SKOK różni się od banku ?

Czym SKOK różni się od Banku

Czy SKOK jest spółdzielnią

Struktura organizacyjna SKOK jest właściwie taka sama, lub bardzo zbliżona jak struktura spółdzielni. Akt prawny, na którego podstawie działają, czyli Art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 stanowi, że są to spółdzielnie, do których mają zastosowanie przepisy Prawa spółdzielczego.

Wielu specjalistów twierdzi, że to właśnie element spółdzielczy przyczynia się do wyjątkowego charakteru SKOK. To również zdecydowanie odróżnia je od stricte finansowych instytucji takich jak banki, czy nawet parabanki.

Zobacz też: Jak otworzyć konto bankowe bez kuriera.

Uczestnictwo w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych wymaga dobrowolnego zrzeszania się, oraz nie ogranicza się do konkretnej liczby osób. Które mogą w tej spółdzielni partycypować.

Jednostki SKOK mają charakter działalności non-profit, czyli co do zasady nie powinny być nastawione na generowanie zysku z działalności operacyjnej. Powinny za to skupiać się na udzielaniu tańszych pożyczek czy kredytów swoim członkom.

Kasy tworzone są dla osób, które nie mogą uzyskać kredytu od banku ze względu na niskie dochody, czy brak zdolności kredytowej. Członkami SKOK mogą jednak zostać wyłącznie osoby fizyczne. Powoduje to, że osoby zrzeszone w tych swoistych spółdzielniach, łączą się ze sobą poprzez stosunki organizacyjne.

Jak można zostać członkiem SKOK

Aby korzystać z dobrodziejstw Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, należy do na początek do niej przystąpić. Procedura przyjęcia nowego członka jest bardzo prosta i szybka. Należy wykonać następujące kroki:

  • Wypełnić deklarację członkowską
  • wnieść opłata rejestracyjna,

To właściwie wszystko. Członkostwo w SKOK przyznawane jest praktycznie automatycznie po spełnieniu określonych, opisanych wyżej warunków.

Członkiem kasy może zostać również osoba, która kupiła przynajmniej jedną jej akcję. W momencie rezygnacji z członkowska, zainwestowane środki zostają zwracane.

Warto także pamiętać, że jeśli dana jednostka SKOK współpracuje ze stowarzyszeniem, wymogiem może być również członkostwo w tym stowarzyszeniu. Zazwyczaj wiąże się to z wypełnieniem kolejnej deklaracji i uiszczeniem dodatkowej opłaty.

Czym SKOK różni się od banku

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe traktowane są jako instytucje finansowe, ponieważ wykorzystują fundusze swoich członków, udzielając innym członkom pożyczek lub kredytów.

Podstawową różnicą między SKOK i bankami jest ich status prawny. Spółdzielnia nie jest jednoznacznie określana jako bank, a raczej jako parabank, czy quasi-bank.

SKOK jest też spółdzielnią otwartą, to znaczy, że nie wymaga od swoich członków spełnienia dodatkowych wymogów takich jak zawiązanie stosunku pracy, czy innej relacji zawodowej.

Inne różnice między SKOK i bankiem

Najbardziej oczywistą różnicą jest charakter działalności obu tych instytucji. Wspomniano już o tym powyżej, ale przypomnę tylko, że banki działają w celu osiągnięcia zysku, natomiast SKOK co do zasady działa non profit, w celu wpierania swoich członków.

Formą prawną działalności SKOK-u jest spółdzielnia, więc z ich usług mogą korzystać wyłącznie zrzeszeni członkowie, którzy dokonują obowiązkowych wpłat na rzecz organizacji.

Analogicznie, aby skorzystać z usług banku, nie musimy być jego udziałowcami. Nie jest również wymagana przynależność do określonej struktury organizacyjnej.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492

Polityka prywatności