Czym jest Związek Banków Polskich i jakie zadania realizuje

Polski sektor bankowy jest bardzo rozbudowany i różnorodny. W jego skład wchodzi ponad 600 różnych podmiotów, które w dużym stopniu ze sobą konkurują, jednak wiele decyzji muszą również podejmować wspólnie w imię wyżej pojętego interesu. Nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu bankowego w Polsce czuwa Związek Banków Polskich, samorządowa organizacja, która jest najważniejszą instytucją w polskim sektorze finansowym.

Związek Banków Polskich

Kiedy powstał ZBP

Związek Banków Polskich został powołany do życia na mocy uchwały z 1989 roku, a faktycznie rozpoczął działalność w 1991 roku. Jest to organizacja o charakterze dobrowolnym. Banki i instytucje finansowe mogą, ale nie mają takiego obowiązku, aby do niego przystąpić.

Większość podmiotów finansowych jest jednak w ZBP obecna. Aktualnie ponad 95 procent wszystkich aktywów sektora finansowego należy do podmiotów zrzeszonych w Związku Banków Polskich.

Zobacz: Sprawdzanie historii kredytowej za darmo.

Jakie zadania realizuje Związek Banków Polskich

Głównym celem i najważniejszym zadaniem, jakie ma Związek Banków Polskich, jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju sektora bankowego w Polsce. Taka była idea powstania ZBP i tak jest do tej pory. Dodatkowo Związek Banków Polskich zajmuje się szeregiem innych zadań, wśród których warto wymienić ochronę wspólnych interesów członków ZBP w zakresie ustawodawstwa bankowego, współdziałanie na rzecz rozwoju infrastruktury sektora bankowego, tworzenie warunków prawnych dotyczących działania banków i całej branży finansowej, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim.

Związek Banków Polskich czynnie współpracuje z polskim rządem przy okazji powstawania nowych przepisów dotyczących sektora bankowego. Nic w ustawodawstwie dotyczącym sektora bankowego w Polsce nie dzieje się bez udziału ZBP.

Ważnym zadaniem Związku Banków Polskich jest również współpraca w zakresie wymiany informacji pomiędzy bankami – dzięki temu banki mają możliwość sprawdzania klientów w ogólnodostępnych bazach, do których dostęp mają wszyscy członkowie ZBP.

Rejestr klientów niesolidnych

Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych stworzony przez ZBP to narzędzie, z którego mogą korzystać wszyscy członkowie ZBP. Dzięki niemu możliwa jest wymiana informacji na temat klientów, którzy gdzieś w jakimś banku lub instytucji finansowej mają zaległości. Do rejestru wpisywane są osoby lub firmy, które ponad 2 miesiące zalegają ze spłatą co najmniej 200 zł (w przypadku osób prywatnych) lub 500 zł (firm).

Informacje w rejestrze przechowywane są przez 5 lat od momentu spłaty zaległości lub umorzenia długu, a więc całkiem sporo. W ciągu tych 5 lat raczej żaden bank mający dostęp do Bankowego Rejestru Klientów niesolidnych nie zdecyduje się na udzielenie finansowania nierzetelnemu klientowi. Warto pamiętać też, że Związek Banków Polskich, choć jest organizacją krajową, zajmuje się również reprezentowaniem polskiego sektora bankowego na arenie międzynarodowej.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie Związku Banków Polskich, działa on jak typowa organizacja pod przewodnictwem zarządu, w którego skład wchodzi wybierany raz na trzy lata prezes oraz od jednego do czterech wiceprezesów. Są oni wybierani przez walne zgromadzenie. Największe kompetencje w ZBP posiada rada, w której skład wchodzi 16 ekspertów finansowych i z dziedziny bankowości.

Jakie banki zrzesza Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich to organizacja wyjątkowo rozbudowana. W jej skład wchodzą banki komercyjne zarówno polskie, jak i polskie oddziały zagranicznych banków. W ZBP znajdują się również 53 banki spółdzielcze. Lista wszystkich członków Związku Banków Polskich jest dosyć długa – poszczególne podmioty można sprawdzić na stronie internetowej ZBP.

Obecność w Związku Banków Polskich konkretnego banku czy instytucji finansowej to także dobra informacja dla klientów chcących korzystać z usług danej firmy. Jeśli wybrany podmiot nie figuruje w rejestrze jako członek ZBP, raczej nie jest dobrym pomysłem zaciąganie w nim pożyczki czy korzystanie z innych usług finansowych.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz