BiznesPlan co to takiego

Każdy przedsiębiorca powinien zatroszczyć się o to, aby jego firma miała spisany swój własny biznesplan co to takiego? Jest to dokument, który określa całościowe bądź długoterminowe założenia funkcjonowania firmy w przyszłości. Powinien zawierać cele biznesu oraz opis i środki umożliwiające ich osiągnięcie.

BiznesPlan co to takiego

Zacznij od najważniejszego

Nie wszyscy młodzi przedsiębiorcy na początku swojej działalności decydują się na jego sporządzenie, co jest zdecydowanie błędem. Tworzą go, dopiero kiedy okazuje się, że jest on wymagany, kiedy chce się złożyć wniosek o kredyt inwestycyjny bądź o środki z Unii Europejskiej.

Porządnie napisany plan biznesowy ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem i planowanie wydatków związanych z jego funkcjonowaniem. Uwzględnia się w nim wszelkie warunki rynkowe, technologiczne, finansowe itp.

Czytaj też: Konto firmowe przez Internet.

Jak sporządzić biznesplan

Istnieje schemat, którym możemy się posiłkować podczas pisania planu biznesowego. Jest kilka podstawowych punktów, które powinny być zawarte w tym dokumencie. Plan powinien uwzględniać między innymi analizę rynku, finansów firmy, a także analizę SWOT (w której analizuje się mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia). Zawartość dobrze sporządzonego biznesplanu można opisać w kilku podstawowych punktach:

Z czego się składa biznesplan

1. Streszczenie biznesplanu – powinno powstać dopiero na samym końcu. Musi zawierać cele, informacje o zakładanej firmie, finansach i innych środkach niezbędnych do realizacji projektu.

2. Pomysł na biznes – charakterystyka firmy, zawiera wszystkie podstawowe informacje o przedsiębiorstwie: nazwę, formę prawną, adres, sylwetki właścicieli itp. Tutaj należy określić również cel i misję, która przyświeca firmie.

3. Analiza rynku i konkurencji – przedstawienie potencjalnych klientów i firm konkurencyjnych. Określa pozycję firmy na rynku.

4. Strategia marketingowa – tutaj uzasadnia się, za pomocą jakich środków przedsiębiorstwo będzie dążyć do uzyskania przewidywanych wyników sprzedaży, bądź innych zamierzonych celów. Plan promocji.

5. Organizacja przedsiębiorstwa – przedstawienie zespołu zarządzającego, pracowników oraz kadry kierowniczej.

6. Analiza finansowa – bardzo ważna część, stanowiąca rdzeń całego planu biznesowego, w której dokonuje się prognozowanego rachunku zysku i strat. Uwzględnia się w tej części próg rentowności firmy oraz tzw. cash-flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych.

7. Harmonogram realizacji zamierzonych celów – szczegółowo rozpisany plan realizacji przedsięwzięcia (rozpisany przynajmniej na 5 lat). Powinno się tutaj podać konkretne terminy, kiedy przewidujemy się osiągnąć zamierzone cele. Należy tutaj także zadać sobie trud na przewidzenie czynników, które mogą okazać się istotne podczas realizacji założonych celów.

8. Załączniki – do planu biznesowego możemy dołączyć różne ważne dokumenty, np. otrzymane certyfikaty, dane patentowe, wyniki z przeprowadzonych badań rynkowych, czy też kopie zawieranych umów.

Podsumowanie, biznesplan co to takiego

Przedstawiona powyżej propozycja jest jedynie przykładem, w jaki można sporządzić plan biznesowy. Struktura tego dokumentu będzie w głównej mierze zależna od wyznaczonych celów.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492

Polityka prywatności