Ubezpieczenie AC. Co trzeba o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie AC, chociaż nieobowiązkowe, może okazać się cennym wsparciem dla kierowcy. Co warto wiedzieć na jego temat? Czym różni się od polis OC?  

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie AC (Auto-Casco) i OC (Odpowiedzialności Cywilnej) to dwa różne rodzaje ubezpieczeń motoryzacyjnych. Każde z nich oferuje różne rodzaje ochrony dla kierowców i pojazdów. Najważniejsze różnice między nimi dotyczą następujących aspektów:

  • OC nie obejmuje szkód wyrządzonych samemu pojazdowi kierowcy. Zapewnia jedynie odszkodowanie dla poszkodowanych osób lub ich mienia;
  • AC obejmuje szkody mechaniczne pojazdu kierowcy, takie jak kolizje, kradzieże, pożary, zalania, uszkodzenia spowodowane przez działanie sił przyrody itp. Obejmuje także koszty naprawy lub wymiany pojazdu;
  • Ubezpieczenie AC jest dobrowolne. Kierowcy decydują się na nie, aby zwiększyć ochronę swojego pojazdu przed różnymi rodzajami szkód. Ubezpieczenie OC jest zaś obowiązkowe, by móc legalnie poruszać się po drogach publicznych;
  • Składki AC są zazwyczaj wyższe ze względu na szerszy zakres pokrycia, który obejmuje szkody na pojeździe kierowcy.

Ubezpieczenie AC – co daje? Czemu warto wykupić polisę AC?

Ubezpieczenie AC (Auto-Casco) zapewnia ochronę dla pojazdu mechanicznego w przypadku różnych zdarzeń losowych i szkód. Może ona obejmować takie ryzyka jak utrata w wyniku kradzieży pojazdu, uszkodzenie wskutek wandalizmu czy klęski żywiołowej, a także pokrycie kosztów w przypadku awarii. AC obejmuje uszkodzenie silnika i inne usterki, których usunięcie wiązałoby się dla właściciela auta z dużymi kosztami. Na to, jaką konkretnie ochronę zapewnia polisa AC wpływa kilka czynników, wśród których najważniejsze są ogólne warunki, wyłączenia odpowiedzialności oraz suma ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie OC. Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponuje najlepsze stawki?

Wysokość składki w przypadku ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) zależy od wielu czynników, często uzależnionych od specyfiki danego rynku i kraju oraz polityki konkretnego towarzystwa. Przy jej obliczaniu ubezpieczyciele najczęściej pod uwagę biorą:

  • historię ubezpieczeniową kierowcy: osoby, które wcześniej powodowały wypadki, muszą liczyć się z wyższą składką;
  • wiek kierowcy: młodzi kierowcy często płacą wyższe składki, ponieważ statystycznie częściej biorą udział w wypadkach drogowych. Kierowcy z długim stażem i bezszkodową historią mogą zaś liczyć na obniżone składki;
  • rodzaj pojazdu: w przypadku droższych i bardziej ekskluzywnych pojazdów składki są zwykle wyższe;
  • miejsce zamieszkania: na obszarach o większej liczbie wypadków drogowych lub większej przestępczości ubezpieczyciel może ustalić wyższą składkę. Dotyczy to przede wszystkim dużych miast;
  • historia ubezpieczenia pojazdu: na wysokość składki mogą wpłynąć notowane wcześniej szkody danego auta;
  • dane kierowcy: przede wszystkim stan zdrowia, stan cywilny oraz zawód.

Ubezpieczenie samochodu AC. Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu autocasco? Pomoże kalkulator OC AC

Na rynku działa wiele towarzystw ubezpieczeniowych, a każde z nich oferuje nieco inne warunki oraz składki. Wybór najtańszej i najbardziej korzystnej oferty często wymaga więc zapoznania się z ofertami wielu TU. To z kolei może być zadaniem bardzo czasochłonnym. Sporo czasu można jednak zaoszczędzić, korzystając z narzędzi takich jak kalkulator AC i OC. Dzięki niemy szybko dowiemy się, ile kosztuje polisa AC lub OC u danego ubezpieczyciela i porównamy oferty różnych firm, szybko wybierając tę najkorzystniejszą.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz