Rodzaje Lokat Bankowych

Lokata bankowa to doskonały sposób na inwestowanie swoich oszczędności bez ponoszenia ryzyka. Dzięki temu unika się przejściowych strat, jak w przypadku inwestowania w akcje czy fundusze inwestycyjne. Lokaty są wyżej oprocentowane niż tradycyjne konta czy nawet specjalne konta oszczędnościowe. W tym artykule omawiamy rodzaje lokat bankowych, dostępnych na rynku.

Rodzaje Lokat Bankowych

Inwestowanie w lokaty to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które dysponują nadmiarem wolnych środków i przez dłuższy czasu nie będą z nich korzystać. Warto tutaj nadmienić, że najczęściej założenie lokaty bankowej wiąże się z zamrożeniem pieniędzy na jakiś czas.

Czytaj też: Konto przez aplikacje bankowe.

Podstawowe rodzaje lokat bankowych:

  • lokata terminowa,
  • lokata dynamiczna,
  • lokata rentierska.


W lokacie terminowej klient wpłaca do banku pieniądze na określony w umowie czas. W tym okresie nie może on podejmować środków z tej lokaty, ponieważ wiązałoby się to z utratą odsetek. Dopiero po upływie zdeklarowanego czasu klient otrzymuje swój wkład powiększony o wartość odsetek.

Lokata dynamiczna charakteryzuje się nieco innymi zasadami. Przy lokatach dynamicznych pieniądze można wypłacić w dowolnym momencie, bez obaw o utratę odsetek. Zostają one naliczone za faktyczny czas trwania lokaty. Z reguły oprocentowanie jest tutaj niższe niż przy lokatach terminowych.

Lokata rentierska. W dwóch typach lokat opisanych powyżej odsetki były naliczane po zakończeniu całego okresu ich trwania. Natomiast w lokacie rentierskiej odsetki są wypłacane w określonych odstępach czasu i z reguły doliczane do wkładu, co powoduje jego powiększenie po każdym naliczeniu odsetek.

Zobacz też: Jak oszczędzać na IKE.

Inne rodzaje lokat bankowych

Istnieją także oferty bankowe łączące ze sobą lokatę i fundusz inwestycyjny. Zwykle wpłacany kapitał dzielony jest po równo między te dwa sposoby inwestowania. Taka opcja umożliwia wyższe zyski, ale wiąże się też z większym ryzykiem, gdyż fundusze są mniej pewną formą lokowania kapitału.

Oprocentowanie lokat może znacząco różnić się zależnie od ich typu i banku, w którym są zakładane. Na wysokość oprocentowania wpływa też okres jej trwania. Zasadą jest, że na im dłuższy czas zakładamy lokatę, tym wyższy będzie zysk, jaki z niej otrzymamy.

Lokaty promocyjne

Lokaty oferowane w promocjach specjalnych zazwyczaj będą należały do jednego z wyżej wymienionych rodzajów. Nie można więc ich traktować jako oddzielnego typu lokat. Po prostu niektóre lokaty wiążą się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Może to być konieczność założenia konta w banku, lub skorzystania z innej usługi.

Czasem banki czy inne instytucje finansowe oczekują wpłaty nowych środków na lokatę. Chodzi tutaj pieniądze, które nie były wcześniej zdeponowane u nich na koncie. Wtedy określona jest minimalna kwota, jaką można wpłacić. Tego typu rozwiązania są jednak rzadkością i banki zazwyczaj nie stawiają tak wygórowanych wymagań.

Sposoby zakładania lokat

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, i szerokiego dostępu do bankowości elektronicznej, sposoby korzystania z usług bankowych bardzo się zmieniły. Aby założyć lokatę bankową, nie trzeba już udawać się do oddziału banku. W większości banków skorzystanie z lokaty jest możliwe również drogą internetową lub telefoniczną. Zdarza się także, że lokaty zakładane zdalnie cechują się lepszymi warunkami.

Zanim zdecydujemy się na założenie lokaty najlepiej zapoznać się z ofertami różnych banków, aby móc wybrać opcję najbardziej dla nas korzystną.

Rodzaje lokat bankowych, podsumowanie

Reasumując, lokata bankowa to bardzo dobry sposób na, powiększenie oraz zabezpieczenie swojego kapitału. Jednak narzędzie tego typu rekomendowane jest jedynie dla osób mających sporą sumę pieniędzy, które chcieliby dogodnie ulokować.

Pieniądze wpłacone na wysokoprocentową, dosłownie same się rozmnażają. W tym czasie jednak pozostają do dyspozycji banku , na co warto zwrócić uwagę. Klient z kolei otrzymuje z powrotem swoje środki wraz z odsetkami. Jednak dopiero po upływie okresu lokaty, czyli terminu umowy zawartej między bankiem a klientem.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492

Polityka prywatności