Pożyczki inwestorskie jako alternatywna forma inwestowania – co warto wiedzieć?

Wielu inwestorów poszukuje alternatywnych form inwestowania, które przyniosą im dodatkowe korzyści finansowe. Ciekawą opcją mogą być pożyczki inwestorskie, czyli udzielanie finansowania przedsiębiorstwom w zamian za obietnicę zwrotu kapitału wraz z odsetkami.

Pożyczki inwestorskie jako alternatywna forma inwestowania
Zalety pożyczek inwestorskich

Pożyczka inwestorska – na czym to polega?

Pożyczka inwestorska to forma finansowania, w której inwestor (podmiot lub osoba dysponująca odpowiednim kapitałem) udziela pożyczki przedsiębiorcy lub osobie prywatnej w zamian za wypłatę zysku w postaci odsetek. Inwestowanie w takie pożyczki może być atrakcyjnym źródłem dochodu i bardzo często przynosi większe zyski niż tradycyjne formy inwestowania.

Jak zostać inwestorem?

Pierwszym krokiem do zarabiania na pożyczkach jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. Istnieją różne strategie, które mogą pomóc w zebraniu kapitału początkowego. Warto na przykład spróbować zmniejszyć codzienne wydatki lub znaleźć dodatkowe źródła dochodu. Po zgromadzeniu określonego kapitału dobrze jest pomyśleć o zarejestrowaniu się na jednej lub kilku platformach pośredniczących między inwestorami a pożyczkobiorcami. Dobrym pomysłem może być np. zawarcie umowy pożyczki inwestorskiej z funduszem hipotecznym. Decydując się na takie rozwiązanie, możemy uzyskać dostęp do wielu rodzajów pożyczek i wybrać opcję idealnie dopasowaną do naszych celów i strategii inwestycyjnych.

Zalety pożyczek inwestorskich

Pożyczki inwestorskie to rozwiązanie, które ma wiele zalet z punktu widzenia inwestorów. Główne korzyści wynikające z tej alternatywnej formy inwestowania to przede wszystkim:

  • Atrakcyjne stopy zwrotu – pożyczki inwestorskie bardzo często oferują konkurencyjne stopy oprocentowania, co sprawia, że roczna stopa zwrotu z inwestycji może sięgać nawet kilkunastu procent.
  • Stałe oprocentowanie – pożyczki inwestorskie zapewniają stałe oprocentowanie, dzięki czemu są atrakcyjnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy oczekują przewidywalnych wpływów.
  • Zabezpieczenie na nieruchomościach – fundusze hipoteczne umożliwiające inwestowanie w pożyczki inwestorskie udzielają przedsiębiorstwom finansowania przy zabezpieczeniu na nieruchomościach i innych składnikach majątkowych.
  • Większa pewność spłaty – zabezpieczenie nieruchomością zwiększa pewność spłaty pożyczki (pożyczkobiorca jest bardziej zmotywowany do jej spłaty ze względu na możliwe konsekwencje w postaci utraty nieruchomości).

Pożyczki inwestorskie a ryzyko inwestycyjne

Pożyczki inwestorskie, podobnie jak inne inwestycje, wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym polegającym na możliwości utraty kapitału lub niewielkiego zwrotu. Może być to związane np. z brakiem spłaty kredytu przez pożyczkobiorcę czy problemami finansowymi platformy pośredniczącej między pożyczkobiorcą a inwestorem. Trzeba mieć również na uwadze, że inwestycje w fundusze hipoteczne nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. W związku z tym warto podjąć działania, które mogą zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań tego typu jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Oznacza ona rozdzielenie inwestowanych środków na różne aktywa, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka utraty całego kapitału.

Fundusz Hipoteczny YANOK – zaufaj profesjonalistom

Planując inwestycję w pożyczki inwestorskie, warto rozważyć współpracę z Funduszem Hipotecznym YANOK. Fundusz wspiera polskie firmy, udzielając im bezpiecznych i atrakcyjnych finansowo pożyczek hipotecznych. Pożyczki finansowane są ze środków własnych Funduszu oraz pieniędzy pochodzących od inwestorów indywidualnych. Pieniądze zabezpieczane są na atrakcyjnych nieruchomościach, których wartość jest zawsze skrupulatnie sprawdzana. Przed zainwestowaniem w pożyczki inwestorskie za pośrednictwem Funduszu konieczne jest podpisanie Umowy Pożyczki Inwestorskiej. Na jej podstawie Inwestor przenosi na Fundusz określoną kwotę pieniężną, a Fundusz zobowiązuje się ją zwrócić w terminie określonym w umowie, wypłacając w jej trakcie odsetki.

YANOK – dlaczego warto?

YANOK oferuje trzy różne warianty inwestycji. Do wyboru mamy oprocentowanie 10%, 12% lub 14% w skali roku w zależności od czasu trwania inwestycji i częstotliwości wypłaty zysków. Dodatkowo z okazji ósmej rocznicy działalności Funduszu dostępna jest jubileuszowa inwestycja 16% w skali pierwszego roku i 12% w skali drugiego roku. Każdy inwestor otrzymuje również dostęp do specjalnego Panelu Inwestora, który oferuje wiele ciekawych funkcji wspomagających nadzór nad swoimi inwestycjami.

Podsumowanie

Pożyczki inwestorskie to ciekawa opcja dla osób poszukujących alternatywnych form inwestowania. Do głównych plusów tego rozwiązania można zaliczyć możliwość uzyskania atrakcyjnych stóp zwrotu, stałe oprocentowanie i większą pewność spłaty wynikającą z zabezpieczenia pożyczek na nieruchomościach. Mimo licznych zalet inwestowanie w pożyczki inwestorskie nie jest jednak pozbawione ryzyka inwestycyjnego. Aby je zminimalizować, warto zadbać o dywersyfikację portfela, która polega na inwestowaniu w różne aktywa jednocześnie.

Oceń post

Dodaj komentarz