Poznaj źródła finansowania przedsiębiorstw

Prowadząc firmę lub zastanawiając się nad jej otwarciem warto mieć świadomość, że istnieją różne źródła finansowania przedsiębiorstw, które klasyfikuje się jako wewnętrzne lub zewnętrzne. Co można wśród nich wymienić? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w niniejszym artykule.

Poznaj źródła finansowania przedsiębiorstw

Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Podstawą finansowania każdego przedsiębiorstwa są źródła wewnętrzne, które jak sama nazwa wskazuje obejmują finansowanie firmy z własnych środków. Jakich? Otóż, z reguły jest to wypracowany zysk bądź kapitały pochodzące od udziałowców przedsiębiorstwa lub jego akcjonariuszy. Poza tym wśród wewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstwa należy wymienić przede wszystkim:

  • faktoring, który jest oferowany między innymi na https://www.bibbyfinancialservices.pl/. Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu może bowiem odzyskać środki zamrożone w fakturach z odroczonym terminem płatności, które wystawia swoim kontrahentom. W efekcie gotówkę tę można przeznaczyć zarówno na pokrycie bieżących kosztów działalności, jak i inwestycje;
  • odpisy amortyzacyjne, które polegają na zmniejszaniu wartości środków trwałych na skutek ich zużycia. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w określonym czasie, co pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania, a co za tym idzie obniżyć należny podatek dochodowy. Celem przeprowadzania odpisów amortyzacyjnych jest zastąpienie zużytego sprzętu nowym, co jest możliwe po zakończeniu okresu jego amortyzacji.

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw

Poza wewnętrznymi źródłami finansowania przedsiębiorstw wyróżnić można również finansowanie zewnętrzne. Najbardziej oczywistym przykładem jest w tym przypadku kredyt bankowy, który pozwala firmom uzyskać środki nie tylko na inwestycje, ale również rozruch działalności, czy pokrycie bieżących kosztów. Poza tym wśród zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw należy wymienić również różnego rodzaju dotacje, leasing, czy emisję akcji bądź obligacji korporacyjnych. Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw zakładają bowiem pozyskiwanie kapitału od podmiotów zewnętrznych, czyli np. banku, inwestorów, czy firm leasingowych.

Na co zwrócić uwagę szukając źródeł finansowania przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorcy w celu pokrycia bieżących kosztów działalności bądź przeprowadzenia różnego rodzaju inwestycji stoją przed koniecznością znalezienia odpowiednich źródeł finansowania. Teoretycznie w pierwszej kolejności powinni wykorzystywać źródła wewnętrzne, jednak w praktyce prowadzenie firmy wymaga umiejętnego łączenia różnych źródeł finansowania. Firma może bowiem pokrywać bieżącego koszty działalności, czy wynagrodzenia pracowników z własnych zysków (również dzięki faktoringowi), a inwestycje finansować np. z kredytu bankowego. Bardzo często przedsiębiorstwa korzystają także z leasingu, który pozwala finansować nie tylko samochody, ale również różnego rodzaju maszyny i urządzenia.

Podsumowując należy stwierdzić, że różnorodność źródeł finansowania przedsiębiorstw pozwala dopasować je do potrzeb oraz specyfiki prowadzonej działalności. W praktyce firmy korzystają zarówno ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych, co pozwala im się rozwijać.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz