Poręczenie kredytu – Prawa i obowiązki poręczyciela

Ubiegając się o jakikolwiek kredyt w banku, musimy wykazać, że mamy odpowiednią zdolność kredytową i możliwości finansowe, aby go systematycznie spłacać. Bank bierze pod uwagę nasze dochody, wydatki, historię kredytową i wiele innych czynników. Czasem, szczególnie przy wysokich zobowiązaniach, okazuje się, że dobra kondycja finansowa to za mało i bank nie udzieli nam kredytowania w oczekiwanej wysokości. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być poręczenie kredytu.

Poręczenie kredytu

Na czym polega poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu to rozwiązanie, które pozwala na otrzymanie finansowania w sytuacji, gdy nasza zdolność finansowa jest niewystarczająca lub bank ma wątpliwości, czy będziemy w stanie kredyt spłacić. Polega na tym, że druga osoba – poręczyciel – deklaruje na piśmie przy podpisywaniu umowy kredytowej, że w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy zobowiązuje się do spłacenia całej należności.

Oczywiście, w takiej sytuacji sprawdzany jest także poręczyciel pod kątem jego zdolności kredytowej i możliwości finansowych. Nie może więc poręczyć kredytu osoba, która nie posiada dochodu, jest bezrobotna lub jej zarobki nie pozwolą na spłacenie zobowiązania.

Jakie są prawa i obowiązki poręczyciela

Jeżeli kredytobiorca nie ma problemów ze spłatą swojego zobowiązania, poręczenie kredytu jest dla osoby poręczającej wyłącznie formalnością. Najczęściej otrzymuje ona jedynie informacje w sytuacji, gdy kredyt został spłacony.

Zupełnie inaczej jest w przypadku, gdy kredytobiorca kredytu nie spłaca – wtedy bank zwraca się do poręczyciela z nakazem zapłaty należności. Poręczyciel ma obowiązek taki kredyt spłacić, bez względu na to, jak wiele zostało do spłaty. Prawem poręczyciela jest również możliwość sprawdzenia w banku, jak wygląda spłata kredytu i czy nie ma żadnych zaległości. Bank ma obowiązek udzielić mu takich informacji.

Gdy poręczamy kredyt, musimy liczyć się z tym, że automatycznie nasza zdolność kredytowa stanie się niższa. Do momentu, gdy kredytobiorca nie spłaci zobowiązania, możemy więc mieć problemy z ewentualnym własnym kredytem. Poręczenie jest bowiem przez banki traktowane tak samo, jak własne zobowiązanie. Jeśli więc ktoś planuje w niedalekiej przyszłości sięgnąć po własne kredytowanie, na przykład po spory kredyt hipoteczny, powinien bardzo dobrze się zastanowić, czy zgodzić się na bycie poręczycielem.

Zobacz: Czy warto brać kredyt.

Jak ograniczyć ryzyko związane z poręczeniem kredytu

Poręczenia kredytów niejednokrotnie wpędziły poręczycieli w kłopoty. Nawet najbliższe osoby, rodzina czy bliscy przyjaciele mogą prędzej czy później stracić płynność finansową i mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Poręczenie wymaga więc ogromnego zaufania, a także pewności co do stabilności finansowej kredytobiorcy. Zanim poręczymy komuś kredyt, dobrze jest dowiedzieć się, na co jest on potrzebny.

Jeśli ma to być zakup nieruchomości czy inwestycja, poręczenie zwykle jest tylko formalnością. Jeśli jednak bliska osoba, która prosi nas o poręczenie, jest w kiepskiej kondycji finansowej, nie należy pochopnie decydować się na poręczenie. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że w bliższej lub dalszej przyszłości pojawią się problemy ze spłatą kredytu.

Aby ograniczyć ryzyko związane z poręczeniem kredytu, warto rozłożyć odpowiedzialność na więcej osób. Jeśli poręczycieli będzie kilku – a banki jak najbardziej dopuszczają taką możliwość – ich odpowiedzialność finansowa proporcjonalnie się rozłoży. W przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, każdy poręczyciel spłacać będzie jedynie część zobowiązania. Dobrą praktyką jest również spisanie prywatnej umowy pozabankowej pomiędzy kredytobiorcą i poręczycielem. Da ona w razie problemów możliwość odzyskania środków, jakie poręczyciel spłacił za niesumiennego kredytobiorcę.

Poręczenie jest rozwiązaniem, które dla osoby sięgającej po kredyt ma wyłącznie same plusy, dla poręczyciela jest natomiast często ryzykowne. Nawet w przypadku najbliższych osób, które proszą nas o poręczenie kredytu, trzeba zachować daleko idącą ostrożność.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz