PIT 2023 – deklaracje podatkowe

Początek nowego roku to czas na rozliczenia podatkowe za miniony rok. Rozliczanie PIT 2023 dotyczy bowiem przychodów i dochodów uzyskanych w roku 2022. W zależności od tego, jakie były źródła naszych przychodów i dochodów oraz na jakich zasadach rozliczamy się z fiskusem rozliczenie PIT 2023 składamy na różnych formularzach i w wybrany sposób: w formie zeznań papierowych lub elektronicznie (e-PIT 2023). Jak rozliczyć PIT 2023?

PIT 2023 - deklaracje podatkowe

PIT-37 dla większości podatników

Najbardziej popularną deklaracją PIT 2023 jest druk PIT-37, który składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników na podstawie umowy o pracę i umów zlecenia oraz umów o dzieło. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy przygotowują i przekazują do urzędu skarbowego oraz podatnikom informację na druku PIT-11 o przychodach składkach zaliczkach na podatek podatnika. Informacja PIT-11 przekazana do administracji skarbowej pozwala urzędnikom na stworzenie wstępnie przygotowanego zeznania w ramach usługi Twój e-PIT 2023. Jet tez podstawa do rozliczeń indywidualnych, wspólne z małżonkiem i przez osoby samotnie wychowujące dzieci.

Intuicyjna aplikacja PITax.pl podpowie, jakie odliczenia możesz stosować

Nowa wersja PIT 2 w 2023 roku

Pracownicy mogą złożyć u pracodawcy PIT-2, który służy do składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników. Urzędowy wzór PIT 2 nie jest obowiązkowy. Można złożyć oświadczenia w innej formie. Jednakże skorzystanie z niego ułatwia złożenie wszystkich możliwych oświadczeń i wniosków, co może mieć wpływ na wysokość wypłat. PIT 2 2023 w wersji 9 znacznie różni się od PIT 2 z ubiegłych lat.W jednym formularzu, który teraz liczy 3 strony,  zebrano wszystkie oświadczenia i wnioski. Zmiana PIT 2 2023 dotyczy też możliwości składania tego formularza nie tylko przez osoby na umowie o pracę ale też wykonujące umowy zlecenia ,o dzieło, pracujące na kontraktach i pełniące funkcje w zarządach. Kolejna zmiana to możliwość składania PIT 2 2023 jednocześnie wielu płatnikom, upoważniając płatników do stosowania zniżek w odpowiednich proporcjach.

PITax.pl to intuicyjny program do rozliczania z Urzędem Skarbowym

Inne PITY

Jeśli osiągnięte przez podatnika  dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37 należy wypełnić druk PIT-36. Jest to kolejna deklaracja często wypełniana przez podatników. Składają ją osoby, które osiągnęły przychody opodatkowane na zasadach ogólnych bez pośrednictwa płatnika , np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub najmu, ale też ci, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem, odliczają straty z lat ubiegłych, przychód małoletnich dzieci itd.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wybrał do rozliczeń z fiskusem podatek liniowy rozliczenie PIT 2023 składa na formularzu PIT-36L.

Dla osób, które korzystają z rozliczeń w formie  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest formularz PIT-28 2023.

Z aplikacją PITax.pl krok po kroku rozliczysz deklarację

Podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tzw zysków kapitałowych np. zbycia papierów wartościowych,udziałów w spółkach,pochodnych instrumentów finansowych, wypełniają PIT-38.

Przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości, realizacji praw majątkowych rozliczamy na formularzu PIT-39.

Wszystkie wymienione wyżej formularze zgodnie z ustawa o PIT należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym albo do pierwszego dnia roboczego po 30 kwietnia, jeśli ten dzień jest wolny od pracy. A  do kiedy PIT 2023? Właśnie w tym roku 30 kwietnia to niedziela, 1 maja jest świętem, tak więc PIT 2023 możemy złożyć do 2 maja.  w roku 2023 do 2 maja możemy złożyć też PIT-28, który w poprzednich latach należało złożyć do końca lutego. 

Terminy te dotyczą deklaracji podatkowych składanych w formie tradycyjnej, papierowej jak i e-PIT 2023, czyli coraz popularniejszej formy elektronicznej.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
[email protected]

+48 576 759 492

Polityka prywatności