PIT 2023 – deklaracje podatkowe

Początek nowego roku to czas na rozliczenia podatkowe za miniony rok. Rozliczanie PIT 2023 dotyczy bowiem przychodów i dochodów uzyskanych w roku 2022. W zależności od tego, jakie były źródła naszych przychodów i dochodów oraz na jakich zasadach rozliczamy się z fiskusem rozliczenie PIT 2023 składamy na różnych formularzach i w wybrany sposób: w formie zeznań papierowych lub elektronicznie (e-PIT 2023). Jak rozliczyć PIT 2023?

PIT 2023 - deklaracje podatkowe

PIT-37 dla większości podatników

Najbardziej popularną deklaracją PIT 2023 jest druk PIT-37, który składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników na podstawie umowy o pracę i umów zlecenia oraz umów o dzieło. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy przygotowują i przekazują do urzędu skarbowego oraz podatnikom informację na druku PIT-11 o przychodach składkach zaliczkach na podatek podatnika. Informacja PIT-11 przekazana do administracji skarbowej pozwala urzędnikom na stworzenie wstępnie przygotowanego zeznania w ramach usługi Twój e-PIT 2023. Jet tez podstawa do rozliczeń indywidualnych, wspólne z małżonkiem i przez osoby samotnie wychowujące dzieci.

Intuicyjna aplikacja PITax.pl podpowie, jakie odliczenia możesz stosować

Nowa wersja PIT 2 w 2023 roku

Pracownicy mogą złożyć u pracodawcy PIT-2, który służy do składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników. Urzędowy wzór PIT 2 nie jest obowiązkowy. Można złożyć oświadczenia w innej formie. Jednakże skorzystanie z niego ułatwia złożenie wszystkich możliwych oświadczeń i wniosków, co może mieć wpływ na wysokość wypłat. PIT 2 2023 w wersji 9 znacznie różni się od PIT 2 z ubiegłych lat.W jednym formularzu, który teraz liczy 3 strony,  zebrano wszystkie oświadczenia i wnioski. Zmiana PIT 2 2023 dotyczy też możliwości składania tego formularza nie tylko przez osoby na umowie o pracę ale też wykonujące umowy zlecenia ,o dzieło, pracujące na kontraktach i pełniące funkcje w zarządach. Kolejna zmiana to możliwość składania PIT 2 2023 jednocześnie wielu płatnikom, upoważniając płatników do stosowania zniżek w odpowiednich proporcjach.

PITax.pl to intuicyjny program do rozliczania z Urzędem Skarbowym

Inne PITY

Jeśli osiągnięte przez podatnika  dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37 należy wypełnić druk PIT-36. Jest to kolejna deklaracja często wypełniana przez podatników. Składają ją osoby, które osiągnęły przychody opodatkowane na zasadach ogólnych bez pośrednictwa płatnika , np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub najmu, ale też ci, którzy rozliczają się wspólnie z małżonkiem, odliczają straty z lat ubiegłych, przychód małoletnich dzieci itd.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wybrał do rozliczeń z fiskusem podatek liniowy rozliczenie PIT 2023 składa na formularzu PIT-36L.

Dla osób, które korzystają z rozliczeń w formie  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest formularz PIT-28 2023.

Z aplikacją PITax.pl krok po kroku rozliczysz deklarację

Podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tzw zysków kapitałowych np. zbycia papierów wartościowych,udziałów w spółkach,pochodnych instrumentów finansowych, wypełniają PIT-38.

Przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości, realizacji praw majątkowych rozliczamy na formularzu PIT-39.

Wszystkie wymienione wyżej formularze zgodnie z ustawa o PIT należy złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym albo do pierwszego dnia roboczego po 30 kwietnia, jeśli ten dzień jest wolny od pracy. A  do kiedy PIT 2023? Właśnie w tym roku 30 kwietnia to niedziela, 1 maja jest świętem, tak więc PIT 2023 możemy złożyć do 2 maja.  w roku 2023 do 2 maja możemy złożyć też PIT-28, który w poprzednich latach należało złożyć do końca lutego. 

Terminy te dotyczą deklaracji podatkowych składanych w formie tradycyjnej, papierowej jak i e-PIT 2023, czyli coraz popularniejszej formy elektronicznej.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz