Inwestycja w złoto w 2023 r. – kompendium wiedzy

Złoto jest metalem szlachetnym o wysokiej wartości, wykorzystywanym w różnych dziedzinach, takich jak jubilerstwo, elektronika czy przemysł. Zdecydowanie większe znaczenie ma jednak złoto w kontekście finansowym. Przez wieki złoto pełniło funkcję zarówno pieniądza narodowego, jak i światowego. Służy także jako miernik porównawczy walut. Złoto jest powszechnie uważane za zabezpieczenie przed inflacją i jedną z najbardziej znanych form inwestowania kapitału. I to właśnie tematem inwestowania w złoto w 2023 zajmiemy się dzisiaj.

inwestowaniewzloto

Historia inwestycji w złoto

Inwestowanie w złoto to prosty sposób na ochronę oszczędności w kryzysowych czasach. W historii złoto tradycyjnie drożało w okresach niestabilności gospodarczej, gdy inne waluty traciły na wartości. Traderzy uważają, że złoto działa jako bezpieczna przystań dla kapitału w trudnych czasach.

Jako długoletni środek wartości, złoto odgrywa istotną rolę w międzynarodowym systemie walutowym. W przeszłości, wiele walut było związanych ze standardem złota, co oznaczało, że wartość waluty była wyrażana w zdefiniowanej ilości złota. Chociaż standard złota został zarzucony na rzecz systemu walutowego opartego na walutach papierowych, banki centralne nadal utrzymują rezerwy złota jako część swojej polityki monetarnej.

Aktualna sytuacja na rynku złota

Analizując ceny złota w 2023 roku, warto zwrócić uwagę na wpływ różnych czynników na wartość tego kruszcu. Podkreślić można, że ceny złota wahają się w zależności od popytu i podaży, zmian w polityce gospodarczej czy konfliktów geopolitycznych. Tylko w ciągu pierwszych 4 miesięcy 2023 roku cena złota (w dolarach) wzrosła o 11,84%. Jeśli spojrzymy na ostatnie 12 miesięcy, to wzrost ten wyniósł nieco mniej, bo 9,14%.

Czynniki wpływające na ceny złota w 2023

 • Spodziewany koniec podwyżek stóp procentowych w USA i prognozowane wynikające z niego osłabienie ceny dolara. Słabszy dolar zwykle oznacza wzrost cen złota.
 • Napięta sytuacja geopolityczna – trwający od ponad roku konflikt na Ukrainie, a także ewentualny wzrost napięć na linii USA-Chiny w rejonie Pacyfiku.
 • Do wzrostów ceny złota w 2023 przyczynił się także upadek dwóch dużych banków: Silicon Valley Bank i Credit Suisse. Spadek zaufania klientów do banków także powoduje wzrost zainteresowania indywidualnym inwestowaniem w złoto (fizyczny zakup złota).
 • Pogłębiająca się recesja gospodarcza i wysoka inflacja.
 • Zwiększanie rezerw złota przez banki centralne.
cenyzlota2023

Porównanie inwestycji w złoto do innych opcji inwestycyjnych

Inwestowanie w złoto warto porównać z innymi opcjami, takimi jak oszczędności na lokatach bankowych, inwestycje na giełdzie, czy nieruchomości. Złoto jest często postrzegane jako bezpieczna inwestycja, może jednak dawać niższy zwrot w porównaniu z bardziej agresywnymi sposobami inwestowania. Szczególnie w krótkim czasie. W okresie recesji i niestabilności finansowej, inwestycje w złoto jak dotąd historycznie zawsze okazywały się opłacalne w dłuższej perspektywie. Złoto inwestycyjne to więc bardzo atrakcyjna opcja dla osób, które na przykład oszczędzają na emeryturę lub mają odległy horyzont inwestycyjny.

Jakie są sposoby inwestowania w złoto?

Zakup fizyczny złota

Jednym z najbardziej klasycznych sposobów inwestowania w złoto jest zakup fizyczny kruszcu. Oznacza to nabycie monet bulionowych czy złotych sztabek, które następnie są przechowywane przez inwestora. Taka forma inwestowania zapewnia bezpośredni dostęp do złota i daje możliwość jego szybkiego zbycia. Zakup złota inwestycyjnego powinien odbywać się u zaufanych i sprawdzonych sprzedawców, którzy działają na polskim rynku od lat. Jedną z takich firm jest Mennica Skarbowa. Z kolei najlepszym miejscem do sprzedaży kruszcu jest wyspecjalizowany skup złota. Plusem tego sposobu inwestowania w złoto jest także wiele dostępnych nominałów. Waga złotych sztabek zaczyna się już od 1 grama.

Inwestowanie w złoto na giełdzie

Kolejnym sposobem inwestowania w złoto jest zakup papierów wartościowych, które są powiązane z cenami złota, takich jak kontrakty terminowe, opcje lub akcje spółek górniczych. Inwestowanie na giełdzie pozwala na uzyskanie ekspozycji na rynek złota bez konieczności przechowywania fizycznego kruszcu. Wiąże się jednak z bardzo wysokim poziomem ryzyka. Na ceny takich instrumentów finansowych ma wpływ o wiele więcej czynników niż tylko sama cena złota.

Inwestowanie w złoto za pomocą funduszy inwestycyjnych

Ostatnią opcją jest inwestowanie w złoto przez fundusze inwestycyjne, które mają wykupione aktywa związane z rynkiem złota. Z jednej strony tego typu inwestycje pozwalają na zmniejszenie ryzyka, gdyż fundusze zarządzane są w teorii przez profesjonalistów. Z drugiej strony wyniki większości funduszy inwestycyjnych w 2022 nie są imponujące, a wiele z nich zanotowało straty. Do tego dochodzi jeszcze kwestia ewentualnych prowizji pobieranych przez fundusze.

Najlepszy czas na inwestowanie w złoto w 2023

Chociaż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaki jest najlepszy czas na inwestowanie w złoto w 2023 roku, warto zwrócić uwagę na sytuację na rynkach finansowych oraz globalną sytuację geopolityczną. Inwestowanie w złoto jest często zalecane w okresach niestabilności gospodarczej, gdy wartość papierowych walut może być zagrożona. Analogicznie dobry moment na sprzedaż złota przychodzi wraz z pozytywnymi prognozami gospodarczymi. Stabilne rynki i wzrost gospodarczy oznaczają zwykle stagnację ceny złota i spadek zainteresowania taką formą inwestowania. Jeśli więc uważamy, że sytuacja gospodarcza idzie ku lepszemu, warto sprawdzić, jaka jest cena złota w skupie i pomyśleć o jego sprzedaży.

Ryzyka inwestowania w złoto i jak im zaradzić

Podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem. Ceny złota są podatne na wahania rynkowe ze względu na czynniki takie jak polityka monetarna czy zmiany w podaży i popycie na kruszec. Jednym ze sposobów zaradzenia tym ryzykom jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, co pozwala zminimalizować potencjalne straty. Dlaczego warto rozważyć dywersyfikację portfela inwestycyjnego? Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na lokowaniu środków w różnych instrumentach finansowych, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości czy złoto. Celem dywersyfikacji jest rozproszenie ryzyka, co może pomóc w zabezpieczeniu kapitału przed niekorzystnymi zmianami na rynku.

Czy inwestowanie w złoto będzie nadal opłacalne w 2023 r.?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy inwestycja w złoto będzie opłacalna w 2023 roku. Równocześnie warto pamiętać, że złoto jest traktowane jako zabezpieczenie oszczędności w kryzysowych czasach. Jeśli przyszłość przyniesie niestabilność rynkową, inwestowanie w złoto może okazać się dobrą opcją. Inwestycja w złoto chroni także nasze oszczędności przed wysoką inflacją.

Jakie są prognozy cen złota w 2023 r.?

Większość analityków rynków surowcowych zgodna jest co do tego, że lata 2023-2024 przyniosą dalsze wzrosty cen złota. Z drugiej jednak strony ostatnie lata pokazały, jak podatne są rynki finansowe na gwałtowne zmiany geopolityczne.

Zalety inwestowania w złoto

 • Ochrona kapitału/oszczędności przed inflacją.
 • Dobra inwestycja na trudne czasu.
 • Niewielkie rozmiary w stosunku do wartości. Złote sztabki czy monety stosunkowo łatwo przechowywać, czy zabrać ze sobą w kryzysowej sytuacji.
 • Duża ilość zróżnicowanych nominałów złotych sztabek i monet. Zakupu złota inwestycyjnego można dokonać już nawet za kilkaset złotych.
 • Łatwy zakup i sprzedaż złota inwestycyjnego.
 • Złoto jest walutą międzynarodową, honorowaną praktycznie na całym świecie.
 • Znacznie mniejsze ryzyko niż w przypadku inwestowania w akcje czy kontrakty CFD.

Wady inwestowania w złoto

 • Inwestycja w złoto rzadko przynosi wysokie zyski w krótki czasie. Jest to raczej długoterminowa forma lokowania kapitału.
 • Konieczność fizycznego przechowywania złota – ryzyko kradzieży lub ewentualne dodatkowe koszty związane z wynajmem depozytowej skrytki bankowej.
 • Długi horyzont inwestycyjny (nie dla wszystkich jest to wada).

Oczywiście, inwestowanie w złoto nie gwarantuje zysków, a każdy inwestor powinien indywidualnie zdecydować, czy jest ono odpowiednie dla jego strategii inwestycyjnej. Jednakże złoto jest od wieków uważane za atrakcyjną opcję zwłaszcza w okresach niepewności gospodarczej. Aby osiągnąć optymalne wyniki, należy analizować rynek złota, odpowiednio zdywersyfikować portfel inwestycyjny oraz rozważyć różne metody inwestowania w złoto.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz