Windykacja

Windykacja to proces odzyskiwania należności finansowych, które nie zostały uregulowane przez dłużnika w wyznaczonym terminie. Ta specjalistyczna działalność może dotyczyć różnego rodzaju długów, począwszy od nieopłaconych rachunków, przez zaległości czynszowe, a na bankowych kredytach kończąc.

Rodzaje windykacji

W praktyce windykacja dzieli się na dwie główne fazy: polubowną i sądową. W pierwszej fazie windykatorzy próbują nawiązać kontakt z dłużnikiem w celu ustalenia przyczyn zaległości i omówienia możliwych form uregulowania zadłużenia. W tej fazie dłużnik ma możliwość zapłaty długu bez dodatkowych kosztów sądowych czy odsetek. Jeśli jednak windykacja polubowna nie przynosi rezultatów, wierzyciel może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania sądowego w celu odzyskania należności.

Uprawnienia firm windykacyjnych

Firmy windykacyjne, które specjalizują się w odzyskiwaniu długów, działają na podstawie umowy z wierzycielem. Warto jednak pamiętać, że w swojej działalności są one zobowiązane przestrzegać określonych norm i standardów, aby nie naruszyć praw dłużnika. Dłużnik z kolei, mimo swojej trudnej sytuacji finansowej, posiada pewne prawa w stosunku do windykatora i może dochodzić ich w sytuacji, gdy czuje się niesprawiedliwie traktowany.

Kilka słów o blogu

Treści publikowane na tym blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porad finansowych ani inwestycyjnych w rozumieniu przepisów prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte przez czytelników na podstawie tych treści.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492