Sesje przychodzące

Przelew bankowy online to jedna z najpopularniejszych form płatności, wykorzystywana zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy. Dzięki niemu możemy przesłać pieniądze na konto innej osoby lub instytucji finansowej bez konieczności fizycznej obecności w banku. Składając dyspozycję transferu środków zastanawiamy się kiedy dojdzie przelew, jednak czas realizacji przelewu zależy od wielu czynników. Między innymi od rodzaju zleconego przelewu.

Sesje przychodzące
Sesje przychodzące

Rodzaje przelewów bankowych

W Polsce można wykonywać kilka rodzajów przelewów bankowych, z których każdy ma swoje specyficzne cechy i przeznaczenie. Poniżej przedstawiam najczęściej stosowane rodzaje przelewów:

  • Przelew krajowy. Najczęściej stosowany rodzaj przelewu bankowego, którego celem jest przekazanie pieniędzy na rachunek innego klienta w banku w Polsce. Przelewy krajowe realizowane są zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego, a ich koszt jest niewielki. Większość banków nie pobiera opłat za przelewy zlecane przez klientów w serwisach internetowych lub mobilnych.
  • Przelew zagraniczny. Jest to przelew, którego celem jest przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy poza granicami Polski. Przelewy zagraniczne realizowane są w różnych walutach i ich koszt zależy od banku, kraju i waluty przelewu.
  • Przelew natychmiastowy lub ekspresowy. Taki przelew jest realizowany niemal natychmiast, nawet w ciągu kilku sekund. Przelew natychmiastowy może być zlecany przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej, a jego koszt jest zwykle wyższy, niż koszt zwykłego przelewu krajowego.
  • Przelew podatkowy lub przelew do ZUS. Zwykle dotyczy tylko przedsiębiorców, a jego celem jest przekazanie należności podatkowych na rachunek Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sesja przychodząca i sesja wychodząca w banku

Aby zrozumieć, jak działa przelew bankowy, warto wprowadzić pojęcie sesji. Każdy bank ma określone godziny, w których realizowane są przelewy. Są to tzw. sesje wychodzące i sesje przychodzące.

Sesja wychodząca to czas, w którym bank przetwarza zlecenia przelewów wychodzących, czyli tych, które składamy na rzecz innych osób lub instytucji finansowych. Sesja wychodząca trwa zazwyczaj od godziny 9:00 do 14:30, ale godziny te mogą się różnić w zależności od banku.

Sesja przychodząca natomiast to czas, w którym bank otrzymuje zlecenia przelewów przychodzących, czyli te, które ktoś inny składa na nasze konto. Sesja przychodząca zazwyczaj trwa od godziny 7:00 do 10:00.

Czas realizacji przelewu

Czas realizacji przelewu zależy od wielu czynników, takich jak banki biorące udział w transakcji, waluta, rodzaj przelewu (krajowy czy zagraniczny), kwota transakcji, a także godzina złożenia zlecenia przelewu.

W przypadku przelewu krajowego, który został złożony przed terminem sesji wychodzącej, przelew może zostać zrealizowany jeszcze tego samego dnia, ewentualnie w kolejnym dniu roboczym. W przypadku zleceń złożonych już po ostatniej sesji wychodzącej realizacja przelewu może nastąpić najwcześniej w kolejnym dniu roboczym.

Przy przelewach zagranicznych czas realizacji jest dłuższy i zależy od wielu innych czynników, takich jak kraj docelowy, waluta, czy rodzaj przelewu.

Zlecając przelew bankowy, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych danych. Takie informacje jak numer rachunku bankowego, adres i nazwisko odbiorcy są bardzo ważne i jakiekolwiek błędy, mogą skutkować opóźnieniem w dostarczeniu pieniędzy. . W przypadku podania nieprawidłowych danych przelew może zostać także po prostu odrzucony i konieczne będzie jego ponowne zlecenie.

Czym jest system ELIXIR

ELIXIR to międzynarodowy system rozliczeń międzybankowych w Europie. Jest to skrót od słów "European Echange Informaton and Retrieval" i służy do przetwarzania i rozliczania przelewów bankowych między różnymi krajami europejskimi.

W Polsce przelewy między bankami realizowane są w trzech sesjach rozliczeniowych NBP. Dokładne terminy sesji ustalone są przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Obecnie są to następujące godziny:

  • poranna sesja trwa w godzinach 10:30 – 11:00
  • popołudniowa odbywa się w godzinach 14:30 – 15:00
  • wieczorna sesja ma miejsce w godzinach 17:00 – 17:30

Sesje przelewów wychodzących i przychodzących odbywają się codziennie w godzinach pracy banków. W zależności od kraju i banku, godziny te mogą się nieznacznie różnić. Ogólnie jednak większość banków realizuje przelewy wychodzące i przychodzące w ciągu dnia roboczego między godziną 9 rano a 5 po południu. Większość banków ma także określone harmonogramy rozliczeń międzybankowych, które zazwyczaj odbywają się kilka razy dziennie, w celu zapewnienia płynności finansowej i szybkiego przetwarzania transakcji.

Kilka słów o blogu

Treści publikowane na tym blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią porad finansowych ani inwestycyjnych w rozumieniu przepisów prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte przez czytelników na podstawie tych treści.

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
kontakt@ekspert-bankowy.pl

+48 576 759 492