Sprzedaż mieszkania z kredytem – Jak przebiega transakcja

Posiadanie własnego mieszkania często wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Obecnie w Polsce ponad połowa nieruchomości finansowana jest właśnie ze środków pochodzących z kredytów. Trzeba jednak pamiętać, że są to zobowiązania zaciągane na 20 czy 30 lat, a co za tym idzie – w tym czasie wiele może się zmienić. Może między innymi pojawić się konieczność lub chęć sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką. Czy możliwa jest sprzedaż mieszkania z kredytem ? Okazuje się, że nie ma z tym większych problemów.

Sprzedaż mieszkania z kredytem

Dlaczego ludzie decydują się na sprzedaż mieszkania z kredytem

Sprzedaż mieszkania, na którym ciąży kredyt hipoteczny często jest niezbędna, gdy właściciele przeprowadzają się do innego miasta lub nawet kraju i nie chcą wynajmować swojej nieruchomości, a całkowicie się jej pozbyć. Mieszkania sprzedajemy także wtedy, gdy chcemy je wymienić na większe lub zamienić mieszkanie na dom.

Zdarzają się również sytuacje, gdy kredytobiorcami byli małżonkowie, a po rozwodzie chcą pozbyć się także nieruchomości, ciążącego nad ich obojgiem i ewentualnie podzielić się nadwyżką ze sprzedaży, jaka pozostanie po uregulowaniu zobowiązań wobec banku.

Zobacz: Jak sprawdzić zdolność kredytową.

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym

Pozbycie się mieszkania z kredytem coraz częściej rozważają również osoby, które w obliczu wysokich stóp procentowych i rosnących rat kredytu mają problemy z terminowym regulowaniem należności. Sprzedaż takiego mieszkania pozwala bowiem na uregulowanie należności wobec banku i pozbycie się zadłużenia, które mogłoby się ciągnąć jeszcze przez wiele lat.

Kredytobiorcy często zadają sobie pytanie, czy można sprzedać mieszkanie, które ma na hipotece ustanowione zabezpieczenie spłaty. Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca – z formalnego punktu widzenia kredytobiorca jest bowiem przez cały czas właścicielem nieruchomości. Może więc mieszkaniem swobodnie dysponować i tak, jak ma możliwość jego wynajęcia, tak samo może je sprzedać.

Jak przebiega sprzedaż mieszkania z kredytem

Sprzedaż mieszkania z kredytem wymaga jednak spełnienia kilku dodatkowych formalności. Trzeba przede wszystkim poinformować bank, który udzielił kredytu hipotecznego. Powinien on wydać zaświadczenie o stanie aktualnego zadłużenia, dzięki czemu będzie można odpowiednio ustalić cenę sprzedaży mieszkania.

Bank powinien również wystawić promesę, że po sprzedaży nieruchomości i spłacie pozostałego kredytu zostanie wykreślona hipoteka. Taki dokument będzie ważny dla kupujących zainteresowanych zakupem mieszkania. Nie należy natomiast ukrywać przez kupującymi faktu, że na nieruchomości jest hipoteka – taka informacja znajduje się bowiem w księdze wieczystej mieszkania, co może sprawdzić sobie każdy potencjalny zainteresowany.

Podczas sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką konieczne jest dopełnienie także standardowych formalności, czyli podpisanie aktu notarialnego. Przed wizytą u notariusza trzeba przygotować takie dokumenty, jak numer księgi wieczystej i akt własności mieszkania. Przydatne mogą być również zaświadczenia o niezaleganiu z czynszem oraz o wymeldowaniu się wszystkich osób, które dotychczas mieszkały w danej nieruchomości.

Podczas sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, właściciel mieszkania nie otrzymuje całej kwoty, jaką płaci kupujący. Część jest bowiem przelewana bezpośrednio do banku na spłatę całości zobowiązania kredytowego. Właściciel otrzymuje te środki, które pozostają po spłacie należności wobec banku.

Czy opłaca się sprzedawać mieszkanie z kredytem

Sprzedaż mieszkania z kredytem może być mniej lub bardziej opłacalna w zależności od tego, z jakiego powodu zbywamy nieruchomość, a także ile zostało kredytu do spłaty. Może bowiem okazać się tak, że ze sprzedaży mieszkania nie uda się spłacić całego kredytu i konieczne będzie jeszcze dopłacenie z własnej kieszeni, aby pozbyć się zadłużenia.

Jeśli jednak mieszkanie z kredytem jest problemem ze względu na zmianę planów życiowych, przeprowadzkę do innego miasta czy nawet za granicę, sprzedaż nieruchomości będzie najlepszą opcją.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz