Promocja Pekao S.A

Odbierz bonus do 200 zł za założenie Konta Przekorzystnego z kartą i spełnienie prostych warunków. Najnowsza promocja Pekao S.A potrwa do końca września i zawiera również wiele dodatkowych korzyści.

Promocja Pekao S.A

Nagroda wypłacana jest w dwóch częściach. Pierwsze 100 zł otrzymasz za założenie konta i spełnienie warunków promocji. Kolejne 100 zł będzie wypłacone w formie zwrotu 10% kosztów transakcji wykonanych kartą debetową wydaną do konta (tzw. money back).

Dla kogo promocja Pekao S.A

Z najnowsze promocji Pekao może skorzystać osoba pełnoletnia, która w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 14 lipca 2021 roku nie była klientem banku. Regulamin promocji określa dwa rachunki bankowe, których posiadanie w wyżej wymienionym okresie, uniemożliwia otrzymanie premii finansowej.

  • rachunek płatniczy dla konsumentów, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
  • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej.

Regulamin promocji jest wyjątkowo prosty, krótki i przejrzysty. Do najważniejszych punktów należy określenie uczestników oferty specjalnej, oraz warunki wypłaty nagrody. Możesz wziąć udział w promocji jeśli:

Możesz wziąć udział w naszej Promocji, jeśli:
1) masz ukończone 18 lat,
2) jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego,
3) mieszkasz w Polsce,
4) masz pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie jesteś naszym pracownikiem,
6) wyrazisz zgodę na przystąpienie do Promocji oraz oświadczysz, że zapoznałeś się i akceptujesz
Regulamin i Informację Administratora Danych,
7) od 1.01.2019 r. do 14.07.2021 r., nawet przez jeden dzień, nie byłeś posiadaczem ani
współposiadaczem rachunków w Banku, takich jak:
– achunek płatniczy dla konsumentów czyli konto do wykonywania różnych transakcji płatniczych (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy),
– rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej,
8) w Okresie przystąpienia do Promocji podpiszesz z nami umowę o:
– Konto Przekorzystne lub
– Konto Świat Premium, razem z Kartą debetową (rewolucyjną Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego, lub kartą Mastercard Debit Gold FX do Konta Świat Premium) wydaną do Konta i aplikacją mobilną PeoPay oraz złożysz dyspozycji aktywacji Pakietu Komfort
9) do zawarcia umowy z Bankiem o Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą debetową wydaną do Konta i aplikacją mobilną PeoPay oraz złożenia dyspozycji aktywacji Pakietu Komfort dojdzie:
– poprzez Podstronę internetową Banku (online) lub
– poprzez aplikację mobilną PeoPay (mobilnie) tj. na selfie
– w oddziale Banku lub placówce partnerskiej Banku,

REGULAMIN PROMOCJI (do pobrania tutaj)
„Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium
z Pakietem Komfort i otrzymaj nagrodę 100 zł” – edycja I

Jakie są warunki promocji

Samo założenie konta bankowego niestety nie uprawnia do otrzymania nagrody pieniężnej. Dodatkowo należy jeszcze spełnić kilka prostych warunków. Jednak osoby faktycznie korzystające z nowego rachunku, powinny spełnić je niemal automatycznie. Nowa promocja Pekao, o co dokładnie chodzi ?

  • Przez 3 miesiące następujące po założeniu konta należy zapewnić jednorazowy wpływ na konto w minimalnej kwocie 500 zł.
  • Dodatkowo należy wykonać min. 1 płatność kartą wydaną do konta. W tym przypadku minimalna kwota nie jest ustalona. Dodatkowo w celu spełnienia tego warunku można się także posłużyć aplikacją mobilną PeoPay.

Przed założeniem konta warto zapoznać się dokładnie z zapisami regulaminu. Poniżej przytaczam fragment regulaminu dotyczący warunków wypłaty premii.

Nagroda za udział w Promocji wynosi 100 zł.

Nagrodę otrzymasz, jeśli:
1) w Okresie przystąpienia do Promocji podpiszesz umowę z Bankiem o Konto Przekorzystne lub
Konto Świat Premium wraz z Kartą debetową wydaną do Konta i aplikacją mobilną PeoPay:
– poprzez Podstronę internetową Banku (online) lub
– poprzez aplikację mobilną PeoPay (mobilnie) tj. na selfie lub
– w oddziale Banku lub placówce partnerskiej Banku,
2) złożysz dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort w Okresie przystąpienia do Promocji i nie
odstąpisz od aktywacji ani nie zrezygnujesz z Pakietu Komfort do dnia wypłaty Nagrody,
3) w każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po Dniu przystąpienia do
Promocji spełnisz każdy z warunków, o których piszemy niżej:
a) na Twoim Koncie zostanie zaksięgowany co najmniej jeden Wpływ na Konto w kwocie
minimum 500 zł. Nie będziemy mogli uznać tego warunku za spełniony, jeśli:
– wpłacisz 500 zł gotówką,
– na Twoje Konto wpłyną środki z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub pożyczki czy
też kredytu,
– dokonasz Polecenia przelewu wewnętrznego z innego swojego rachunku prowadzonego
w naszym Banku,
b) wykonasz min. 1 transakcję bezgotówkową Kartą debetową do Konta lub aplikacją
mobilną PeoPay.

REGULAMIN PROMOCJI (do pobrania tutaj)
„Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium
z Pakietem Komfort i otrzymaj nagrodę 100 zł” – edycja I

Promocja Pekao +100 zł zwrotu kosztów transakcji

Drugą część oferowanej nagrody stanowi zwrot 10% wartości transakcji kartą wydaną do konta. Maksymalna kwota, jaką możemy tutaj otrzymać to 100 zł. Należy więc dokonać płatności kartą na łączną kwotę 1 tys. złotych, w ciągu trzech miesięcy następujących po założeniu konta.

Wydanie całego tysiąca nie jest oczywiście wymagane, jednak dziesięcioprocentowy zwrot będzie dotyczył tylko faktycznie zrealizowanych transakcji. Premia zostanie wypłacona przed końcem stycznia 2022 roku.

Dodatkowym warunkiem, niezbędnym do otrzymania środków jest założenie rachunku bankowego online, czyli przez Internet. Bankowa aplikacja mobilna PeoPay pozwala na zawarcie umowy przez tzw. Selfie, czyli fotografię twarzy.

Jednak korzystając z tego sposobu zakładania konta, należy w ciągu następnych trzech miesięcy odwiedzić dowolną placówkę banku Pekao, aby potwierdzić swoją tożsamość i złożyć wzór podpisu.

Podsumowanie

Najnowsza promocja Pekao jest doskonałym sposobem na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Bank Pekao S.A to pewna i sprawdzona instytucja. Głównym udziałowcem banku jest Skarb Państwa, co jeszcze bardziej podnosi bezpieczeństwo środków gromadzonych na kontach bankowych.

5/5 - (6 votes)

Dodaj komentarz