Działka jako wkład własny

Aby otrzymać kredyt hipoteczny, trzeba obecnie mieć nie tylko bardzo dobrą zdolność kredytową, ale również posiadać wkład własny. Bez niego banki z pewnością odrzucą nasz wniosek kredytowy. Wkład własny jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla banku oraz informacją, że jesteśmy w stanie zgromadzić większą ilość gotówki. Wbrew powszechnej opinii warto jednak wiedzieć, że wkład własny może być nie tylko w postaci finansowej. Możliwe jest również wniesienie wkładu własnego w postaci nieruchomości. Działka jako wkład własny jest akceptowana przez wiele banków.

Działka jako wkład własny
Działka jako wkład własny

Czym jest wkład własny kredytu

Wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny obowiązuje od wejścia w życie tak zwanej rekomendacji S. Powinien on wynosić co najmniej 20 procent kredytowanej nieruchomości – banki bowiem od dawna nie udzielają już finansowania na sto procent wartości nieruchomości. W niektórych bankach kwota ta może być obniżona do 10 procent, ale wtedy konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które znacznie podnosi raty kredytowe.

Bez względu na to, czy wkład własny wynosi 10 czy 20 procent wartości nieruchomości, zawsze jest to kwota dosyć wysoka. Przykładowo przy zakupie mieszkania wartego 300 tysięcy, standardowy wkład własny to aż 60 tysięcy. To sporo, nic więc dziwnego, że wielu kredytobiorców czeka z wnioskiem kredytowym przez kilka lat, do momentu aż uzbierają wymaganą kwotę. Tymczasem można gromadzenia środków finansowych uniknąć, jeśli dysponujemy nieruchomością, w tym działką budowlaną, którą możemy wnieść jako wkład własny.

Działka budowlana jako wkład własny

Działka jako wkład własny jest co prawda mało popularna, ale jak najbardziej akceptowana przez wszystkie banki komercyjne w naszym kraju. Najlepiej widziana jest działka budowlana, choć zdarza się, że niektóre banki umożliwiają wnoszenie wkładu własnego w postaci działki rolnej. Aby działka w ogóle mogła być uznana jako wkład własny, musi wycenić ją rzeczoznawca, a ustalona kwota będzie zabezpieczeniem podczas przyznawania kredytu hipotecznego.

Zdarzają się sytuacje, że wartość działki jest niższa niż wymagany wkład własny – wtedy kredytobiorcy muszą dopłacić do wkładu w postaci działki w takiej wysokości, jaka brakuje do uzyskania wymaganych 20 procent.

Jak bank oceni wartość działki jako wkładu własnego

Banki pozytywnie i na korzyść kredytobiorców oceniają wartość działki jako wkładu własnego. Nie oznacza to jednak, że bez żadnej weryfikacji przyjmie informacje o wartości działki, jaką podamy we wniosku kredytowym. Zostanie to gruntownie sprawdzone – banki chcą się bowiem zabezpieczyć przed sytuacjami, w których kredytobiorcy zawyżają wartość posiadanych działek, aby szybciej i sprawniej uzyskać kredyty w oczekiwanej wysokości. 

Za każdym razem powoływany jest rzeczoznawca, który ustala rynkową wartość takiej działki. Co ciekawe, może być ona zabezpieczeniem nie tylko na kredyt hipoteczny na budowę domu na tej działce. Może być równie dobrze zabezpieczeniem zakupu mieszkania w domu wielorodzinnym.

Zwykle nie ma żadnych przeciwwskazań, aby działka była wkładem własnym. Ale pod jednym warunkiem – musi mieć czystą hipotekę. Jeśli na działce jest ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie innego, już istniejącego kredytu, nie może być ona wkładem własnym do kolejnego kredytu hipotecznego.

Jaka jeszcze nieruchomość może posłużyć jako wkład własny

Jako wkład własny może posłużyć nie tylko działka budowlana. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby wkładem własnym było mieszkanie w bloku czy dom jednorodzinny. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby taka nieruchomość nie była już zabezpieczeniem innego kredytu. Wkładem własnym może być również udział w nieruchomości – kredytobiorca nie musi więc być jej właścicielem, a może być współwłaścicielem.

Aby takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez bank, muszą na nie wyrazić zgodę pozostali właściciele nieruchomości. Wkładem własnym nie może być natomiast garaż, nawet jeśli jest sporo warty. Takiego rozwiązania nie akceptuje obecnie żaden z banków.

Wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny może przyjąć różne formy, nie ograniczając się jedynie do gotówki czy działki budowlanej. Oprócz tych wymienionych już powyżej istnieje możliwość wykorzystania innych typów nieruchomości, jak mieszkanie w bloku czy dom jednorodzinny. Kluczowym warunkiem jest jednak, aby taka nieruchomość nie była już obciążona hipoteką zabezpieczającą inny kredyt.

W przypadku, gdy kredytobiorca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, ale jedynie współwłaścicielem, również może wykorzystać swoją część jako wkład własny. Aby jednak taka opcja była możliwa, konieczna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli. Co istotne, wartość nieruchomości wnoszonej jako wkład własny musi zostać odpowiednio zweryfikowana i wyceniona przez rzeczoznawcę, aby bank mógł zaakceptować ją jako zabezpieczenie kredytu.

Dlaczego warto rozważyć nieruchomość jako wkład własny

Wykorzystanie istniejącej nieruchomości jako wkładu własnego do uzyskania kredytu hipotecznego jest strategią, która może znacznie ułatwić proces uzyskania finansowania. Pozwala to osobom, które nie dysponują wystarczającą ilością gotówki, ale mają w posiadaniu nieruchomość, na skorzystanie z możliwości kredytowych.

Dzięki temu kredytobiorcy mogą uniknąć konieczności długotrwałego oszczędzania na wkład własny, co jest szczególnie korzystne w sytuacji rosnących cen nieruchomości. Jednocześnie, banki postrzegają takie rozwiązanie jako bezpieczne, ponieważ nieruchomość stanowi solidne zabezpieczenie kredytu. To sprawia, że wykorzystanie nieruchomości jako wkładu własnego staje się atrakcyjną opcją zarówno dla kredytobiorców, jak i dla instytucji finansowych.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz