Co zrobić, aby skorzystać z faktoringu?

Faktoring to jedno z najlepszych rozwiązań problemu z płynnością finansową, wynikającego z nieterminowości kontrahentów w opłacaniu zobowiązań. Aby móc z niego skorzystać należy spełnić kilka warunków, stawianych przez instytucję faktoringową. Czego może oczekiwać faktor od potencjalnego klienta?

Co zrobić, aby skorzystać z faktoringu

Faktoring – dlaczego warto się na niego zdecydować?

Usługa faktoringu cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw. Nic dziwnego – to doskonała metoda ochrony przed zatorami płatniczymi oraz możliwym ryzykiem niewypłacalności partnerów biznesowych. Faktoring wpływa motywująco na kontrahentów w kwestii terminowego regulowania zobowiązań i umożliwia zwiększenie elastyczności w ustalaniu terminów spłaty należności.

Na jakiej podstawie działa umowa faktoringowa?

Umowa faktoringowa funkcjonuje na podstawie kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego, który definiuje wymóg cesji wierzytelności – przeniesienia praw do zobowiązania na inny podmiot. W faktoringu biorą udział instytucja finansowa, czyli faktor oraz klient, czyli faktorant.

Jak skorzystać z faktoringu? Cała procedura jest dość prosta i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Ochronę stanowią bowiem same faktury. Umowa zawierana jest najczęściej na czas nieokreślony, nie wymaga więc okresowego odnawiania. Zadaniem przedsiębiorcy jest wykazanie listy kontrahentów zgłoszonych do faktoringu. Wówczas usługodawca określa limit oraz termin uiszczenia opłat dla każdego z nich z osobna. Zarówno klient, jak i faktorant mogą w dowolnym momencie rozwiązać umowę, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.

Cesja wierzytelności jako zabezpieczenie faktoringu

Jednym z najważniejszych aspektów w umowie faktoringowej jest cesja wierzytelności, która umożliwia sfinansowanie faktury przedsiębiorcy. Wielu przedsiębiorców obawia się odmowy jej dokonania przez partnerów biznesowych. Jeżeli kontrahent w dokumencie handlowym nie zastrzegł prawa zgody na cesję, zostaje jedynie o tym fakcie poinformowany.

Dlaczego cesja jest tak ważna w faktoringu? Wymagania formalne jasno określaną, że element ten jest istotny pod względem prawnym. To jednak nie wszystko – cesja wpływa bowiem mobilizująco na terminowe dokonywanie zapłaty przez kontrahentów zwłaszcza, jeśli nie zawsze podchodzili do tego obowiązku z należytą skrupulatnością.

Faktoring – wymagania formalne

W przeciwieństwie do kredytu bankowego, skorzystanie z usług faktoringowych nie wiąże się z koniecznością spełnienia wielu restrykcyjnych wymagań, jednak istnieje kilka aspektów, na które z pewnością zwróci uwagę firma faktoringowa przed rozpoczęciem współpracy z klientem. Należy do nich m.in. okres prowadzenia działalności, kondycja finansowa potencjalnych usługobiorców oraz wiarygodność kontrahentów.

Jak skorzystać z faktoringu? Należy oczywiście prowadzić sprzedaż usług lub towarów z odroczonym terminem płatności. Przed rozpoczęciem współpracy firmy faktoringowe zwracają uwagę m.in. na branżę, w której działa przedsiębiorca, metodę prowadzenia rozliczeń, wielkość obrotów oraz przebieg współpracy między partnerami biznesowymi. Czynniki te mogą mieć wpływ na wysokość limitu faktoringowego, który zostanie przyznany klientowi.

5/5 - (1 vote)

2 komentarze do “Co zrobić, aby skorzystać z faktoringu?”

  1. korzystam z faktoringu w finea, nie mam zastrzeżeń, formalności nie ma dużo i można szybko uzyskać potrzebne środki, prowadzę niewielką firmę i nie było problemu żeby współpracować z tą firmą

    Odpowiedz

Dodaj komentarz