Ile kosztuje upadłość konsumencka i jak ją ogłosić

Czym jest i ile kosztuje upadłość konsumencka ? Jest to specjalny proces sądowy, który umożliwia umorzenie długów osobom, które przestają spłacać swoje długi. 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy Nowelizacji Kodeksu Upadłościowego. Czego dotyczą nowe regulacje, oraz co stanie się ze zgłoszeniami upadłości konsumenckiej w 2022 roku?

Czym jest i Ile Kosztuje Upadłość Konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub całkowite umorzenie długów konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z posiadanego przez dłużnika majątku.

W praktyce upadłość konsumencka może być jedynym sposobem na wyrwanie się ze spirali zadłużenia, przywrócenie równowagi finansowej w gospodarstwie domowym i rozpoczęcie „nowego życia” bez długów.

Zobacz też: Konto bez komornika.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to procedura zarezerwowana wyłącznie dla konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem z dobrodziejstwa „oddłużenia” przez upadłość konsumencką nie mogą także korzystać wspólnicy i komandytariusze w spółkach jawnych, czy komandytowych.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy działający na mocy Prawa Handlowego nie mogą ogłosić bankructwa. Wbrew przeciwnie. Wprowadzenie do porządku prawnego instytucji upadłości konsumenckiej nie koliduje z ciągle obowiązującym postępowaniem upadłościowym na zasadach ogólnych.

Ile kosztuje upadłość konsumencka i jak ją ogłosić

Ogłoszenie, czy orzeczenie o upadłości konsumenckiej leży w gestii sądu. Dlatego pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania dłużnika. Wiąże się to również z uiszczenie opłaty, która aktualnie wynosi 30 zł.

W zależności od wiedzy, możliwości i doświadczenia dłużnika, wniosek składa się samodzielnie, lub zleca usługę dowolnej kancelarii prawnej. Należy tutaj zaznaczyć, że rozprawa w sądzie upadłościowym konsumenckim jest zamknięta, więc odbywa się bez udziału wnioskodawcy.

Należy więc zwrócić szczególną uwagę na staranne przygotowanie niezbędnych dokumentów, i poprawne wypełnienie wniosku. Konieczne jest bezsporne udowodnienie spełniania warunków ubiegania się o upadłość konsumencką.

Czytaj też: Ile kosztuje złożenie pozwu.

Jakie warunki należy spełnić wnioskując o upadłość konsumencką

Pierwszym warunkiem, opisanym już powyżej jest złożenie wniosku do właściwego sądu, oraz uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł. Jeśli dłużnik zdecyduje się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej, złożeniem wniosku zajmuje się wybrany przez niego prawnik.

W czasie rozprawy sąd decyduje czy cały dług wnioskodawcy nadaje się do umorzenia, czy tylko jego część. Jeśli umorzona będzie tylko część należności, reszta będzie musiała zostać spłacona przez dłużnika. W wydanym orzeczeniu sąd rozporządza posiadanym przez dłużnika majątkiem, oraz ustala ewentualny harmonogram spłaty pozostałych zobowiązań finansowych.

Wbrew obiegowej opinii, upadłość konsumencka zwykle nie wiąże się z całkowitym umorzeniem długu. Jest to także bardzo skomplikowany i żmudny proces. Dlatego decyzja o skorzystaniu z tej procedury powinna być bardzo dokładnie przemyślana i przekalkulowana.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Kilka słów o blogu

Nasz serwis ułatwi Ci wybór produktu bankowego, odpowiadającego Twoim potrzebom. Służymy pomocą, bez względu na to, czy szukasz swojego pierwszego konta osobistego, lokaty, czy pożyczki. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami. Zachęcamy również do odwiedzenia strony naszego partnera biznesowego: Zarabiaj365.pl

Firma

Digital Promotion
ul. Hoża 29
00-521 Warszawa
[email protected]

+48 576 759 492

Polityka prywatności