Ile kosztuje upadłość konsumencka i jak ją ogłosić

Czym jest i ile kosztuje upadłość konsumencka ? Jest to specjalny proces sądowy, który umożliwia umorzenie długów osobom, które przestają spłacać swoje długi. 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy Nowelizacji Kodeksu Upadłościowego. Czego dotyczą nowe regulacje, oraz co stanie się ze zgłoszeniami upadłości konsumenckiej w 2022 roku?

Czym jest i Ile Kosztuje Upadłość Konsumencka

Na czym polega upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub całkowite umorzenie długów konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli z posiadanego przez dłużnika majątku.

W praktyce upadłość konsumencka może być jedynym sposobem na wyrwanie się ze spirali zadłużenia, przywrócenie równowagi finansowej w gospodarstwie domowym i rozpoczęcie „nowego życia” bez długów.

Zobacz też: Konto bez komornika.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to procedura zarezerwowana wyłącznie dla konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zatem z dobrodziejstwa „oddłużenia” przez upadłość konsumencką nie mogą także korzystać wspólnicy i komandytariusze w spółkach jawnych, czy komandytowych.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy działający na mocy Prawa Handlowego nie mogą ogłosić bankructwa. Wbrew przeciwnie. Wprowadzenie do porządku prawnego instytucji upadłości konsumenckiej nie koliduje z ciągle obowiązującym postępowaniem upadłościowym na zasadach ogólnych.

Ile kosztuje upadłość konsumencka i jak ją ogłosić

Ogłoszenie, czy orzeczenie o upadłości konsumenckiej leży w gestii sądu. Dlatego pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania dłużnika. Wiąże się to również z uiszczenie opłaty, która aktualnie wynosi 30 zł.

W zależności od wiedzy, możliwości i doświadczenia dłużnika, wniosek składa się samodzielnie, lub zleca usługę dowolnej kancelarii prawnej. Należy tutaj zaznaczyć, że rozprawa w sądzie upadłościowym konsumenckim jest zamknięta, więc odbywa się bez udziału wnioskodawcy.

Należy więc zwrócić szczególną uwagę na staranne przygotowanie niezbędnych dokumentów, i poprawne wypełnienie wniosku. Konieczne jest bezsporne udowodnienie spełniania warunków ubiegania się o upadłość konsumencką.

Czytaj też: Ile kosztuje złożenie pozwu.

Jakie warunki należy spełnić wnioskując o upadłość konsumencką

Pierwszym warunkiem, opisanym już powyżej jest złożenie wniosku do właściwego sądu, oraz uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł. Jeśli dłużnik zdecyduje się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej, złożeniem wniosku zajmuje się wybrany przez niego prawnik.

W czasie rozprawy sąd decyduje czy cały dług wnioskodawcy nadaje się do umorzenia, czy tylko jego część. Jeśli umorzona będzie tylko część należności, reszta będzie musiała zostać spłacona przez dłużnika. W wydanym orzeczeniu sąd rozporządza posiadanym przez dłużnika majątkiem, oraz ustala ewentualny harmonogram spłaty pozostałych zobowiązań finansowych.

Wbrew obiegowej opinii, upadłość konsumencka zwykle nie wiąże się z całkowitym umorzeniem długu. Jest to także bardzo skomplikowany i żmudny proces. Dlatego decyzja o skorzystaniu z tej procedury powinna być bardzo dokładnie przemyślana i przekalkulowana.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz